Отличени българи с почетна грамота на министъра на външните работи на Япония през първата година на епохата Рейва

     На 16 юли т.г. Министерството на външните работи на Япония обяви официалния списък на физически лица и организации, които като признание за своя принос и ползотворна дейност ще бъдат отличени с почетната грамота на министъра на външните работи на Япония. Общият им брой е 206 души и 63 организации, като от България са избрани 2 души и 1 организация.
 
     Грамотата на министъра на външните работи на Япония се връчва в знак на признание към заслугите на индивидуални лица и институции, подбрани сред широк кръг кандидати, които развиват активна дейност в различни сфери на международните отношения и имат особено голям принос за насърчаване на приятелството и доброжелателството на своите държави с Япония. Това отличие има за цел да покаже още по-голяма подкрепа и разбиране на всички обществени нива към тяхната дейност.
 
【Физически лица】
- доц. д-р инж. Боян Жеков - постоянен секретар, Клуб ,,Приятели на Япония в България - Нихон Томоно Кай”
(Постижения:насърчаване взаимното разбирателство между двете страни)
- проф. Бойка Елит Цигова - професор по японска литература и култура, катедра Японистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“  
(Постижения: разпространение на японски език и култура в България)


【Организации】
- Детски радиохор на БНР
(Постижения: насърчаване на културния обмен между двете страни чрез музика)

 Официалният списък на наградените можете да видите на:
(японски език)https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007608.html
(английски език)https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002516.html