Двустранни отношения

2021/1/18

Установяване на дипломатическите отношения между Япония и България

diplomacy Христо Боев и Сабуро Ота подписват съвместно комюнике за възстановяване на дипломатическите отношения между Япония и България. Варшава, 12.09.1959 г. Снимка: ДА на МВнР

Япония и България взаимно откриват свои дипломатически представителства през 1939 г. Дипломатическите отношения между двете държави са прекъснати през септември 1944 г. в следствие на установяване на комунистическата власт в България, но през септември 1959 г. са възстановени отново. Исторически Япония и България са били съюзници и през двете световни войни, поради което още от времето на комунистическия режим в страната, двете държави традиционно се радват на приятелски отношения.