Приемане на кандидатури за „MIRAI“ - програма за образователен обмен в Япония

2019/7/29
    Програмата за образователен обмен „MIRAI“ (Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) се провежда от Японското външно министерство от 2015 г. насам, като целевата група са студенти от Европа – бакалаври и магистри, над 20-годишна възраст. С цел да опознаят Япония на място и да използват наученото в бъдещата си дейност, отличени младежи от Европа получават възможността да обменят знания и опит с японски студенти и изследователи в групи с различна тематика: „Политика и национална сигурност“, „Икономика и бизнес“, „Наука и технологии“. Ако имате интерес към програмата, можете да се информирате за изискванията и крайните срокове по-долу и да кандидатствате онлайн чрез посочения линк.
 
 
Линк за кандидатстване онлайн:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-lbmcof-44a4691f325629c254b1033194711533 
 
※Можете да кандидатствате единствено онлайн чрез горепосочения линк.
 
Период на провеждане на програмата и крайните срокове за всяка тематична група:
1. Политика и национална сигурност (1 кандидат)
(1) Период на провеждане на програмата: От 27 ноември до 4 декември 2019 г.
(2) Краен срок за онлайн кандидатстване:  5 октомври 2019 г.
※След проверка на кандидатурите, при необходимост ще се проведе и интервю. Посолството на Япония ще се свърже с кандидатите,одобрени за интервю, до 15 октомври. Окончателното обявяване на резултатите ще бъде на 25 октомври, като ще бъдат известени единствено успешно преминалите кандидати.

2. Икономика и бизнес (1 кандидат)
(1) Период на провеждане на програмата: От 11 декември до 19 декември 2019 г.
(2)Краен срок за онлайн кандидатстване: 15 октомври 2019
※След проверка на кандидатурите, при необходимост ще се проведе и интервю. Посолството на Япония ще се свърже с кандидатите, одобрени за интервю, до 25 октомври. Окончателното обявяване на резултатите ще бъде на 1 ноември, като ще бъдат известени единствено успешно преминалите кандидати.
 
3. Наука и технологии (1 кандидат)
(1) Период на провеждане на програмата: От 4 март до 11 март 2020 г.
(2) Краен срок за онлайн кандидатстване: 20 януари 2020 г.
※След проверка на кандидатурите, при необходимост ще се проведе и интервю. Посолството на Япония ще се свърже с кандидатите, одобрени за интервю, до 30 януари. Окончателното обявяване на резултатите ще бъде на 5 февруари, като ще бъдат известени единствено успешно преминалите кандидати.


Изисквания за кандидатстване:
-Да притежават българско гражданство и в периода на програмата да се обучават в бакалавърска или магистърска степен.
-Да бъдат на възраст от 20 или повече години (с предимство са кандидатите в последен курс на бакалавърска степен и обучаващите се в магистърска степен).
-Да имат отличен успех (да бъдат в първите 20% по висок успех в курса си).
-Да не са получавали други стипендии на Японското правителство по програми за обучение в Япония.
-Да не са пребивавали в Япония в продължение на повече от 6 месеца.
-Да притежават валиден международен паспорт за периода на програмата.
-Да владеят английски на ниво, на което да могат безпроблемно да изразяват мнение по дадени въпроси.
-Да са в достатъчно добро физическо и психическо здраве, за да могат да участват в целия период на програмата.


Кликнетe тук за насоки за програмата за 2019 г.:

Подробна информация за програмата MIRAI: https://www.mofa.go.jp/files/000371655.pdf
Страница на Японското външно министерство: https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page24e_000109.html