Правителството на Япония награди с държавен орден г-н Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския икономически съвет към БТПП

2020/2/3
Снимка с наградения г-н Стоев
    На 24 януари 2020 г. в резиденцията на японския посланик се проведе церемония по награждаване на г-н Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския икономически съвет към Българската търговско-промишлена палата, с „Орден на Изгряващото слънце, Златни лъчи с лента“.

    На церемонията присъстваха не само представители на българската бизнес общност, но и гости от ЕВРОПАЛАТИ и Европейския икономически и социален комитет, които бяха дошли от Брюксел, за да поздравят г-н Стоев. В поздравителното си слово посланик Ватанабе изрази благодарност към г-н Стоев за дългогодишния му принос като дълголетен приятел на Япония, насърчавал развитието на икономическия обмен не само между Япония и България, но и между Япония и Европейския съюз, което дава огромни надежди за японската страна.
 
***
 
Отличие: „Орден на Изгряващото слънце, Златни лъчи с лента“.

Постижения: Значителен принос за насърчаването на взаимното разбирателство и поощряването на икономическия и бизнес обмен между Япония и Република България.

Резюме на заеманите позиции: Заместник-председател на Българо-японския икономически съвет; председател на Комитета за търговия и инвестиции на ЕВРОПАЛАТИ, съветник в Европейския икономически и социален комитет; член на Европейската асоциация за техническо обучение на чужденци в Япония (АТОЧ) и други.
 
***
 
Свързана статия: „Правителството на Япония ще награди с държавен орден г-н Георги Стоев, член на УС на БТПП, за принос към развитието на японо-българските икономически отношения“

(Японски език) https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000756.html
(Български език) https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_bg/00_000755.html
                                                  
 
Получаване на ордена от японския посланик
Слово и презентация от г-н Стоев