Съвместна изложба на икебана и хайку (част от „31-вите Дни на японската култура“)

2020/10/12
1
2
 В периода 8-12 октомври в Столична библиотека се проведе съвместна изложба на икебана и хайку.
 На 8 октомври бе откриването на изложбата, като то се състоя от поздравителни слова от страна на организаторите, както и от изпълнения на пиано и на японски песни.
 На 10 октомври г-жа Мария Кеменчеджиева, председателят на Сдружението за икебана „Кагецу“ изнесе лекция и проведе демонстрация на икебана.
3
4
5