Присъждане на почетната грамота на министъра на външните работи на Япония за 2022 г.

2022/8/4
 Днес официално бе обявен списъкът на физическите лица и организации, които ще бъдат отличени с почетната грамота на министъра на външните работи на Япония за 2022 г. Грамотата се връчва на индивидуални лица и организации, в знак на признание към изключителните им заслуги за насърчаване на приятелството и разбирателството между Япония и останалите държави.  
 
 Общият им брой е 197 души и 48 организации, като от България са избрани следните две физически лица и една организация.
 
1. Г-н Цветан Симеонов, Председател на Българската търговско-промишлена палата (Постижения: Насърчаване на икономическите и бизнес отношения между Япония и България )
2. Доц. д-р Евгений Кандиларов, преподавател в Катедра "Японистика", Факултет по класически и нови филологии (Постижения: Насърчаване на по-доброто разбиране на Япония и подпомагане задълбочаването на научните изследвания, свързани с Япония посредством академичните му проучвания на съвременната японска история и историята на двустранните отношения)
3. Тийм Окина ООД (Постижения: Насърчаване на разбирането и опознаването на Япония, посредством разработването на учебни приложения, свързани с японските традиционни сценични изкуства и култура, както и чрез дейности в областта на културата и спорта)
  
 Официалният списък на наградените можете да видите на:
     (японски език)https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000390.html
 (английски език)https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000390.html