Посланик Нарахира посети свързани с Япония компании(1)

2022/10/14
image 1. Down Creators АД
image
 В периода между 20 септември и 30 септември 2022 г. посланик Нарахира посети японски компании в България и компании с бизнес, тясно свързан с Япония.
 
 Той се запозна с бизнес предимствата на всяка от компаниите, като при посещението бяха идентифицирани нови и слабо познати до този момент аспекти на връзките между Япония и България. Също така, страните обмениха мнения относно задълбочаване на бизнес отношенията между двете държави в бъдеще.
 
 Бихме желали да използваме настоящата възможност да благодарим на всички, които оказаха съдействие за реализация на посещенията.
 
 
График на посещенията

1. 30 август 
Down Creators АД г.р. Брезово
 (сектор: производство на преработени продукти от пух) 

2. 13 септембри 
  Delfina ООД  г.р. София 
(сектор: производство на бански костюми за водна топка) 

3. 14 септембри 
Ескарго Максима ООД г.р. Плевен 
(сектор: отглеждане и износ на охлюби)
 
image 2. Delfina ООД
image
3. Ескарго Максима ООД
image