Правителството на Япония ще отпусне помощ за украинските бежанци в България в отговор на ситуацията в Украйна

2022/12/7
  
Правителството на Япония ще отпусне помощ за украинските бежанци в България в отговор на ситуацията в Украйна
 
1. На 1 декември, в отговор на ситуацията в Украйна, правителството на Япония, в сътрудничество с международните организации, представени в България (Върховен комисариат по бежанците към ООН, Международната организация по миграция и УНИЦЕФ), взе решение да предостави помощ в размер на над 1 млн. щатски долара през 2023 г. за украинските бежанци на територията България.
 
2. По-долу е представено обобщение на всеки проект за подпомагане с ВКБООН, МОМ и УНИЦЕФ.

(1) Върховен комисариат по бежанците към ООН (ВКБООН)
  • Наименование на проекта: Защита и помощ за украинските бежанци в България
  • Размер на помощта (максимален): 445 898 щ.д.
  • Проектът ще предостави на украинските бежанци с акцент върху жените и децата, гореща линия за консултации по въпроси и проблеми, възникващи в живота им в България, звено за правни консултации, както и възможности за обучение, включително курсове по български език, необходими за живота им в България.
 
(2) Международната организация по миграция (МОМ)
  • Наименование на проекта: Закрила и пряка помощ на засегнати от кризата в Украйна лица, живеещи в България
  • Размер на помощта (максимален): 311 231 щ.д.
  • Подкрепа за ранно включване на украински бежанци и засилване на достъпа им до социални услуги като здравеопазване, възможности за трудова заетост, настаняване, както и подкрепа, насочена към уязвимите групи със специфични нужди.
(3) УНИЦЕФ
  • Наименование на проекта: Подкрепа за хуманитарно образование и развитие на подрастващите и участие на украински деца и младежи бежанци и други уязвими деца и младежи в приемащите общности в България
  • Размер на подкрепата (максимален): 262 500 щ.д.
  • Осигуряване на възможности за висококачествено обучение на украинските бежанци, в това число дистанционно и онлайн обучение, обучение по български език, както и подкрепа за преодоляване на евентуални проблеми, свързани с половата дискриминация, и подпомагане на участието на бежанците в социални програми.
 
3. Надяваме се, че тези проекти, реализирани в сътрудничество между правителството на Япония и различни международни организации, ще намалят уязвимостта и трудностите в живота на украинските бежанци в България и ще подобрят жизнената им инфраструктура, включително оцеляването им през настъпващата зима. Правителството на Япония се надява, че с тази помощ макар и малко ще облекчи тежестта на българската страна в усилията й да подкрепи украинските бежанци на своя територия.
 
4. Правителството на Япония, в сътрудничество с международната общност, ще продължи да следи отблизо ситуацията и да оказва помощ на народа на Украйна в момент на изключителни трудности за цялата нация.