Фондация Азия-Европа (ASEF) чрез СЗО оказва помощ за бежанците Украйна (етап 2)

2023/1/17
 Японското правителство одобри оказването на финансова помощ чрез СЗО в размер на общо 10 млн. щ. д. за борба с инфекциозните заболявания сред разселените лица в Украйна и украинските бежанци в съседните страни като част от проекта на Фондация Азия-Европа (ASEF)[1] за предотвратяването на разпространението на COVID-19 и други инфекциозни заболявания.
 
 Финансовата помощ ще се реализира чрез Регионалния офис на СЗО за Европа (EURO) и ще бъде използвана за осигуряване на медицинско оборудване, лекарства и медицински лични предпазни средства[2] в Украйна и в други съседни държави като България и др., приемащи на територията си бежанци от Украйна.
 
 Това е последваща финансова помощ (етап 2) под същото название като предоставената през април миналата година (етап 1 е на обща стойност 9,5 млн. щ. д.).
 
[1] Фондация Азия-Европа (ASEF) е създадена в Сингапур през 1997 г. като постоянен член на ASEM (Азиатско-европейската среща). Тя изпълнява проекти за насърчаване на взаимното разбирателство между Азия и Европа, главно в областта на обществото и културата.
 
[2] Основно съдържание на предоставената помощ
(1) Оборудване за хладилни вериги и друго медицинско оборудване.
(2) Комплекти за тестване на COVID-19 (бърз антигенен тест, PCR тест). 
(3) Медикаменти за лечение на COVID-19 (антивирусни лекарства и др.).
(4) Консумативи за дезинфекция и стерилизиране на медицинско оборудване
(5) Медицински лични предпазни средства срещу COVID-19