Набират се международни проекти за отбелязване на Международното японско изложение „EXPO“ 2025

2023/7/11
 Асоциация „Кансай, Осака 21-ви век“ приема заявления за участие в Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ за отбелязване на световното изложение EXPO 2025, което ще се проведе в Осака, Япония. Финансирането е насочено основно към сферата на културния обмен, международното сътрудничество, образованието и науката и е предназначено за събития, които да ознаменуват успеха на предстоящото международно изложение, както и за такива, които имат за цел да насърчат взаимното разбирателство в обществото.
 Предимство ще имат проекти с принос към успеха на Експо Осака 2025, които продължават концепцията на Експо Осака 1970 (прогрес на човечеството и хармония, дух на разбирателство и толерантност, многообразие), развиват тези идеи и са свързани с дейности, изграждащи ценности в условията на новото време.
 За повече информация относно условията за подпомагането и формулярите за кандидатстване вижте линковете по-долу.

http://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/(JP)
http://www.osaka21.or.jp/jecfund/english/information/ (EN)
 
Период на кандидатстване: 1 - 30 септември 2023 г. (с пощенско клеймо от същия ден)
Начин на кандидатствате: изпратете кандидатурите си директно до асоциацията по международна поща.
 
За контакти:
KANSAI OSAKA 21st Century Association
Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund Department
Tel. +81-6-7507-2003
E-mail: jec-fund@osaka21.or.jp
 
За повече информация относно кандидатстването, моля свържете се директно с Асоциация „Кансай, Осака 21-ви век“!