Приемане на кандидатури за „MIRAI“ - програма за образователен обмен в Япония

2023/7/31
 Програмата за образователен обмен „MIRAI“ (Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) се провежда от Японското външно министерство от 2015 г. насам, като целевата група са студенти от Европа – бакалаври и магистри, над 20-годишна възраст. С цел да опознаят Япония и да използват наученото в бъдещата си дейност, отличени младежи от Европа получават възможността да обменят знания и опит с японски студенти и изследователи в рамките на програмата, като вече се предлагат две различни форми на участие – посещение в Япония на място или онлайн участие в програмата.
 Ако имате интерес към програмата MIRAI, можете да се информирате за изискванията и крайните срокове по-долу и да кандидатствате онлайн чрез посочения линк.
 
 
Линк за кандидатстване онлайн:
Visiting Japan Program: https://jice.viewer.kintoneapp.com/public/mirai2023-v
Онлайн програма: https://jice.viewer.kintoneapp.com/public/mirai2023-online/
 
Можете да кандидатствате единствено онлайн чрез горепосочения линк. Всеки заявител може да кандидатства само за една от програмите - Visiting Japan Program или за Онлайн програмата.
 
Период на провеждане на програмата и крайните срокове за всяка тематична група:
1. Посещение в Япония (Visiting Japan Program) 1 кандидат
(1) Темите на програмата: Дипломация и национална сигурност/Икономика и бизнес/Наука и технологии/Околна среда и Екология
(2) Период на провеждане на програмата: От 14 ноември до 21 ноември 2023 г. (Самата програма
„Наука и технологии“ ще се проведе от 13 февруари до 20 февруари 2024 г.)
(3) Краен срок за онлайн кандидатстване: 11 септември 2023 г.
※След проверка на кандидатурите, при необходимост ще се проведе и интервю. Посолството на Япония ще се свърже с кандидатите,одобрени за интервю, до 15 септември. Окончателното обявяване на резултатите ще бъде на 30 септември, като ще бъдат известени единствено успешно преминалите кандидати.
2. Онлайн програма (1 кандидат)
(1) Темата на програмата: Изучаване на региони и култури (Discovering Regions and Cultures)
(2) Период на провеждане на програмата: От 10 октомври до 14 октомври и от 17 октомври до 21 октомври 2023 г.
(3) Краен срок за онлайн кандидатстване: 11 септември 2023 г.
※След проверка на кандидатурите, при необходимост ще се проведе и интервю. Посолството на Япония ще се свърже с кандидатите, одобрени за интервю, до 20 септември. Окончателното обявяване на резултатите ще бъде на 30 септември, като ще бъдат известени единствено успешно преминалите кандидати.
 
Изисквания за кандидатстване:
-Да притежават българско гражданство и в периода на програмата да се обучават в бакалавърска или магистърска степен. Лица, които в периода на кандидатстване са на обменна програма извън територията на Европа, няма да имат правото да участват.
-Да са на навършили минимум 20-годишна възраст (с предимство са кандидатите в последен курс на бакалавърска степен и обучаващите се в магистърска степен).
-Да имат отличен успех (да бъдат в първите 20% по висок успех в курса си).
-Да не са получавали други стипендии на Японското правителство по програми за обучение в Япония.
* Тези, които са били селектирани за програмата MIRAI 2020 & 2021 и не са успели да пътуват до Япония за участие на място и същевременно отговорят на условията на MIRAI 2023, могат да кандидатстват отново по програмата.
-Да не са пребивавали в Япония в продължение на повече от 6 месеца.
-Да притежават валиден международен паспорт за периода на програмата.
-Да владеят английски на ниво, на което да могат безпроблемно да изразяват мнение по дадени въпроси.
-Да са в достатъчно добро физическо и психическо здраве, за да могат да участват в целия период на програмата. Ако в деня на заминаването телесната температура на кандидата е 38 ℃ или по-висока, той няма да може да замине за Япония.
-От участниците ще се очаква да споделят своя опит от програмата под формата на публикации в социалните мрежи, Информационен бюлетин „Япония“, както и на страницата на Посолството. Резултатите от публикациите трябва да бъдат споделени с чуждестранните мисии на Япония.
Представяне на програмата (PDF)
Страница на Японското външно министерство: https://www.mofa.go.jp/erp/ep/page24e_000109.html