Икономическа лекция на проф. д-р Мотошиге Ито

2017/11/7
Поглед към публиката
Приветствие от заместник-министър Манолев
   На 24 октомври 2017 г. в София Хотел Балкан се проведе икономическа лекция на проф. д-р Мотошиге Ито, преподавател в университета "Гакушуин", на тема „Тенденциите в световната икономика, перспективите в икономическите отношения "Япония-ЕС" и значението им за България“. Събитието бе организирано съвместно от Посолството на Япония в Република България и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

   Лекцията бе открита с приветствия на Н. Пр. Масато Ватанабе, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, и г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката. Кратко встъпително слово изнесе и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев, който представи актуалното състояние на икономическите отношения между Япония и ЕС. В лекцията на проф. Ито бе направен преглед на тенденциите към възстановяване на японската икономика след краха на „икономиката на спекулативния бум“ в историческия контекст на световните икономически процеси. Тъй като Япония полага усилия за активно развитие на икономически партньорства със страните-партньори с цел да се постигне икономическо възстановяване чрез по-тясно интегриране със световната икономика, в лекцията бе представен и въпросът за Споразумението за икономическо партньорство между Япония и ЕС, по основните елементи на което тази година бе достигната принципна договореност.

   Събитието на 24 октомври бе посетено от представители на български и японски фирми, държавни служители, както и други граждани с интерес към тематиката, което допринесе за активна дискусия и въпроси към лектора. На 25 октомври се проведе и лекция на проф. Ито пред студенти и преподаватели в Университета за национално и световно стопанство. Посолството на Япония ще продължи и в бъдеще да се стреми към насърчаване на мероприятия в подкрепа на развитието на икономическите отношения между Япония и ЕС, включително България.
Проф. Ито по време на лекцията
Встъпително слово от г-н Огнян Златев