Пристигна лекарство Авиган от Япония

2020/7/21
 Тези дни лекарството Avigan от Япония пристигна в София. За да бъде поставен под контрол новият коронавирус, е необходимо споделяне на знания и сътрудничество между отделните държави. Разработването на терапевтични средства също е от изключителна важност.
 
 Въпреки че все още няма установена ефективност на лекарството Avigan срещу инфекции с COVID-19, то привлича интереса на много страни по света като средство за предотвратяване размножаването на вируса. Въз основа на получени заявки от различни държави, Япония възнамерява да разшири клиничните проучвания на Avigan, свързани с инфекции с COVID-19, в сътрудничество с проявилите интерес страни.
 
 В тази връзка, предвид традиционно приятелските отношения и доброто партньорство между Япония и Република България, Япония взе решение да предостави и на Република България Avigan в количество за 100 пациенти.
 
 Тъй като Avigan предизвиква странични ефекти, свързани с тератогенност, е от голяма важност да се осигури подходящо медицинско предписание и употреба на лекарството въз основа на пълна информираност за тези ефекти, като очакванията са горепосоченото сътрудничество да допринесе за напредък в клиничните проучвания на Avigan.