Японски държавни стипендии

2019/4/23

РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРСА ЗА ЯПОНСКИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СЛЕДВАНЕ за 2020/21 учебна годинаЯпонското Министерство на образованието отпуска стипендии за следване във висши учебни заведения в японски университети за следните области:

І. СОЦИАЛНИ и ХУМАНИТАРНИ НАУКИ А :
Право, Политология, Педагогика, Социология, Литература, История, Японски език и др.

ll. СОЦИАЛНИ и ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Б :
Бизнес администрация, Икономика

lll. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ:

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ А “:

- Математика, Физика, Химия;
- Електроника, Електроинженерство, Информатика;
- Механоинженерство, Корабостроене, Селскостопански машини;
- Гражданско строителство, Архитектура, Ландшафтно инженерство;
- Приложна химия, Химични технологии, Промишлена химия, Текстил;
- ДРУГИ: Металургия, Минно инженерство, Търговско мореплаване, Биотехнологии

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ Б “:
- Агрономство, Аграрна химия, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Лесовъдство, Хранителна промишленост, Рибовъдство;
- Фармация, Хигиена;
- Биология.

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ В “:
- Медицина, Стоматология.


Продължителността на обучението е 5 години, а за медицина и стоматология – 7, като през първата година се изучава японски език.
Обучението започва през месец АПРИЛ 2020 година. 
Стипендията, която отпуска Японското правителство на всеки студент  е в размер на 117 000 йени месечно към 2019 г., като японската страна си запазва правото да коригира посочената сума. Пътните разходи /еднократно за отиване и връщане/ също се поемат от японската страна.Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащият университет или общежитие се поемат от студентите. Стипендията може да бъде отказана на лица, които не пристигнат в Япония в посоченото от Министерството на образованието време.На студенти, които не постигнат необходимия успех на изпитите в Япония, могат да бъдат отнети студентските права и отзовани обратно в родината си.
Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японски университети и от японското министерство на образованието/ след успешно приключване на интервюто, което ще се проведе в края на м.юли 2019 год./
Кандидатствалите през 2019 год. ще получат  окончателно одобрение от Япония за заминаване в края на месец февруари 2019 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Кандидатите трябва да са български граждани.
2. Да са завършили или да им предстои да завършват средно образование през настоящата /2019 г./ година или да са студенти във ВУЗ, с общ успех от дипломата за средно образование НЕ ПО-НИСЪК ОТ 4.50.
3. Да са РОДЕНИ МЕЖДУ 02.04.1995 год. и  01.04.2003 год.
4. Да са в добро физическо и психическо състояние.
5. Да владеят японски език на ниво, съответстващо минимум на N3 (средно напреднали) или по-високо


НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ:

Военнослужащи или следващи във Висши военни училища, както и ползвалите японска държавна стипендия. В конкурса могат да участват членове на едно и също семейство, като при високи изпитни резултати и двамата могат да получат стипендия при еднакви условия.


МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО:

● Пълен текст на регламента на програмата на английски език от ТУК.
● MEXT Scholarships for 2019 - Embassy Recommendation от ТУК.
● Documents for Application - Undergraduate Students - Embassy Recommendation от ТУК.

● ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА В БЪЛГАРИЯ: 

Изпитите за всички обявени области на науките ще се проведат на 02.06.2019 г. от 9.00 
в сградата на УАСГ - София
Изпитът по японски език ще се проведе на 01.06.2019 г. от 10.00 ч.  в сградата на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Всички изпити се провеждат по материали, подготвени от Японското Министерство на образованието и са под формата на ТЕСТОВЕ. Тестовете са на български език и всеки тест е с продължителност 60 мин./ 1час/. ТЕСТОВЕТЕ НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ, ИЗУЧАВАН в БЪЛГАРИЯ.

ТЕСТОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ  ГОДИНИ МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ НА САЙТА НА ФОНДАЦИЯТА НА АДРЕС: www.cmfnd.org , както и на: : http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

Съгласно изискванията на Японското министерство на образованието изпитите НЕ СА АНОНИМНИ.


КАНДИДАТИТЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ ПО ГРУПИ:
 
  • За Социални и хуманитарни науки: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”А”, и ЯПОНСКИ ЕЗИК.
  • За Естествени науки “ А”: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”В”, ФИЗИКА, ХИМИЯ и ЯПОНСКИ ЕЗИК.
  • За Естествени науки “ Б” и “В”: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”В”, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ и ЯПОНСКИ ЕЗИК.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ВЪВ ФОНДАЦИЯ “Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ” и в СТРАНИЦАТА на ФОНДАЦИЯТА НА АДРЕС: www.cmfnd.org  на  26.06.2019 г. СЛЕД   14.00 часа
На специална среща във Фондацията на 28.06.2019 г. ще бъдат раздадени формуляри и указания за провеждането на интервю.


ЗАБЕЛЕЖКА: Японската страна не предоставя информация за причините за недопускане до интервю, както и и за оценките на недопуснатите.


СЪБЕСЕДВАНЕ / ИНТЕРВЮ/

Комисия от представители на посолството на Япония, Министерството на образованието, науката и младежта, Министерството на външните работи и МФ “Св.Св.Кирил и Методий” ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в края на м. юли 2019 г., като точната дата на интервюто ще бъде съобщена допълнително.


РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

от 07.05.2019 г. до 23.05.2018 г. вкл. 
в МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, ул.” Васил Априлов “ No. 3
тел. 02/846 5324, e-mail:marta@cmfnd.org (г-жа Марта Илиева)


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- формуляр за регистрация, който можете да изтеглите от ТУК
- ксерокопие от дипломата за завършено средно образование на български език /не е необходима нотариална заверка/;
- тези, които нямат издадена диплома към момента на регистрация, представят справка от училището за 9, 10 и 11 клас;
- лична карта за удостоверяване на гражданство и възраст;

Не е задължително регистрацията да се извърши лично.
Регистрацията може да се извърши и по електронна пощa на адрес: marta@cmfnd.org


Допълнителна информация за конкурса можете да получите в централата на МФ”Св.Св. Кирил и Методий” в София – ул.”В.Априлов” No. 3 всеки ден от 14 до 16 часа, тел. 02/846 5324, в информационните центрове на фондацията в страната, както и на адрес: www.cmfnd.org

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ КОНКУРСА ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ САМ СЕ ОСВЕДОМЯВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ.

Японската страна си запазва правото на изменения по Регламента, като своевременно уведоми кандидатите за настъпилите промени.