Външна политика на Япония

2016/3/10

Япония се включва активно в множество инициативи за осигуряване на мир, просперитет и стабилност в света. Наред с дейностите по търсене на решение на глобални задачи като борбата с тероризма, проблемите на световната икономика, опазването на околната среда и др., страната играе важна роля за осигуряване на стабилност в региона по различни въпроси, които в дългосрочен план биха могли да повлияят положително на международната общност. Сред дейностите са утвърждаване на връзките и взаимовръзките с основните икономически сили в света, като особено важни за Япония са нейните взаимоотношения със САЩ.

По-подробно за външната политика на Япония четете тук.