Икономическа помощ

2019/1/1
1. Японски заем в йени – 77,006 милиона йени
(1) Проект за строеж на хотел „София” (4,832 милиона йени, след размяна на ноти през 1975г.)
(2) Проект за подобряване на промишленото замърсяване в Пловдив (5,955 милиона йени, след размяна на ноти през 1995г.)
(3) Проект за подобряване на промишленото замърсяване в район Елисейна (2,081 милиона йени, след размяна на ноти през 1995г., прекратяване на проекта през 2001г. поради обстоятелства в България)
(4) Проект за разширение на пристанище Бургас (14,312 милиона йени, след размяна на ноти през 1998г.)
(5) Проект за разширяване на софийското метро (12,894 милиона йени, след размяна на ноти през 2002г.)
(6) Проект за осигуряване на контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас (36,932 милиона йени, след размяна на ноти през 2008г.)

2. Безвъзмездна помощ – 2,049 милиона йени
(1) Проект за строеж на пречиствателна станция в община София (1,117 милиона йени, след размяна на ноти през 1998г.)
(2) Безвъзмездна помощ на над-проектно ниво (500 милиона, след размяна на ноти през 1999г.)
(3) Безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище (ок. 400 милион йени, 82 проекта)
(4) Международна спешна помощ (22 милиона йени, през 1997г.)
(5) Международна спешна помощ (ок. 10 милиона йени, през 2005г.)

3. Техническо сътрудничество – 11,183 милиона йени
(1) Прием на стажанти: 842 души
(2) Изпращане на експерти: 243 души
(3) Изпращане на доброволци за сътрудничество: 247 души
(4) Проекти за техническо сътрудничество: 5 бр.
(5) Предоставяне на оборудване: 16 проекта
(6) Изследвания за развитие: 8 бр.