Денонощна информационна линия за японски визи (Japan visa information hotline)

Денонощна информационна линия за японски визи (24 часа/7 дни в седмицата, само на английски език)


   ТЕЛ: 080046064
 
  • Тази денонощна информационна линия е предназначена за кандидати за виза, които пребивават в България.
  • Ако се обаждате от България, ще бъдете таксувани на цената на един градски разговор.
  • Информационната линия предоставя само обща информация относно японските визи.
  • Информационната линия няма да Ви свърже с консулския отдел на японското посолство. Ако се налага да се свържете с посолството относно  текущо заявление за виза, моля, обадете се в работно време директно в посолството на 02-971-2708.
 
Внимание: Денонощната информационна линия ще бъде затворена в периода от 21:00 ч. на 31.12.2019 г. до 09:00 ч. на 02.01.2020 г.


 

JAPAN VISA INFORMATION HOTLINE (24 hours/7 days a week, English only)


    TEL: 080046064
 
  • This hotline is designated for visa applicants residing in Bulgaria.
  • If you are calling from Bulgaria, you will be charged a domestic call fee for your call.
  • This hotline will only provide general information regarding Japanese visas.
  • The hotline will not connect you to the Embassy's Consular Section. If you need to contact the Embassy in regards to a pending visa application, please contact the Embassy directly at 02-971-2708 during office hours.

Attention: The Japan visa information hotline will be closed in the period from 9 pm on December 31, 2019 to 9 am on January 2, 2020.