Japanese (日本語)
<< Начало | Информация за Япония | Чайна церемония | Получаване и пиене на чая
 

Чайна церемония (чадо или садо)

История на чайната церемония и развитие на вабича

Събиране за чайна церемония

Получаване и пиене на чая


Получаване и пиене на чая

Гостът носи пакет сгъната хартия, върху която преди ядене се поставят сладките. Използва се специално клечка, с която се разрязват и ядат сиропираните сладки. Сухите се ядат с ръце.
Когато гостът получи купата с чай, той я поставя между себе си и съседа си и се покланя, за да се извини, че е пръв. После поставя купата пред коленете си и благодари на домакина за чая.

Взима купата, поставя я на дланта на лявата си ръка и я повдига леко с поклон на главата за благодарност. Обръща купата с лицето настрани от устните си, лицето се познава по керамичния й знак или украса, отпива и избърсва с пръсти мястото, от което е пил. После обръща лицето на купата към себе си, поставя я върху татами пред себе си и с лакти над коленете я взима отново, за да й се възхити. Когато подава купата на следващия, гостът трябва да внимава лицето на купата да не сочи към човека.