Начало на кандидатстването по „MIRAI“ 2022 г. – програма за образователен обмен в Япония

2021/10/6
 Програмата за образователен обмен „MIRAI“ (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) се провежда от Японското външно министерство от 2015 г. насам, като целевата група са студенти от Европа, Централна Азия и Кавказкия регион – бакалаври и магистри, над 20-годишна възраст. С цел да опознаят Япония на място и да използват наученото в бъдещата си дейност, отличени млади хора получават възможността да обменят знания и опит с японски студенти и изследователи в групи с различна тематика: „Политика и национална сигурност“, „Наука и технологии“ и др.
В случай че проявявате интерес към програмата, можете да се информирате за изискванията и крайните срокове по-долу.
 
Тематична група за тази година (предназначена на българи)
Наука и технологии (*1 кандидат от България)
 
Период на провеждане
Pre-program: януари-февруари 2022 г.
Посещение до Япония: февруари-март 2022 г.
 
Краен срок за кандидатстване онлайн
7 ноември 2021 г.
 
Изисквания към кандидатите
 
  1. Да притежават българско гражданство и в периода на програмата да се обучават в бакалавърска или магистърска степен в територията на европейските страни. Лица, които в периода на кандидатстване са на обменна програма извън територията на Европа, няма да имат правото да участват.
 
  1. Да бъдат на възраст от 20 или повече години.
 
  1. Да имат отличен успех (да бъдат в първите 20% по висок успех в курса си).
 
  1. Да не са пребивавали в Япония в продължение на повече от 6 месеца.
 
  1. Да не са получавали други стипендии на Японското правителство по програми за обучение в Япония.
 
  1. Да владеят английски на ниво, на което да могат безпроблемно да изразяват мнение по дадени въпроси.
 
  1. Да са в достатъчно добро физическо и психическо здраве, за да могат да участват в целия период на програмата. Кандидатите трябва да са физически способни да се справят с натоварена програма, която също изисква продължително вървене всеки ден.
 
  1. От участниците ще се очаква да споделят своя опит от програмата под формата на публикации в социалните мрежи, Информационен бюлетин „Япония“, както и на страницата на Посолството.
 
  •  Ако в деня на заминаването телесната температура на кандидата е 37.5 ℃ или по-висока, той няма да може да замине за Япония.
 
Представяне на програмата(PDF)
 
Насоки за програмата за 2021г. (Word) 
 
Линк за кандидатстване:
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-ldobsc-45cc2250db62de6aafbbabf8ba408cea