Дейност на културно-информационния център

2019/1/1
Културно-информационният център към посолството разполага с:

 (1) Художествена, научно-популярна и справочна литература, свързана с Япония
 (2) Видеокасети за Япония, компакт дискове с японска музика, японска сателитна телевизия JSTV
 (3) Информация за обучение в японски университети, отпускане на стипендии и др.
 (4) Информационни материали за Япония
 (5) Интернет достъп до информация, свързана с Япония
 (6) Актуална информация за културнисъбития, организирани от посолството
Центърът работи с читатели всеки ден в рамките на посоченото работно време. Книгите, видеокасетите и компакт дисковете могат да се заемат за срок от:
- 2 седмици (за граждани с постоянно местожителство в София)
- 1 месец (за граждани от провинцията)
Ползването на центъра е безплатно, но за регистрацията на читателите всеки път се изисква документ за самоличност.