Японски държавни стипендии

2022/5/10


STUDY in JAPAN
Забележка: Когато пътувате за Япония с държавна стипендия, като международен студент, е задължително да кандидатствате за виза.
Моля, свържете се с Посолството за подробности.Японски държавни стипендии

   От 1992 г. насам Посолство на Япония всяка година провежда изпити за  едногодишна езикова специализация по японски език  и култура за български студенти-японисти. Наред с това, със съдействието на МФ "Св. Св. Кирил и Методий", от 1991 г. и от 1995 г. ежегодно се провеждат изпити съответно за следдипломна специализация в японски университет и за пълен курс на обучение във висше учебно заведение в Япония.

Стипендии за специализанти
   Специализантите, които заминават в Япония след завършване на висшето си образование в България, в продължение на 1 год. и половина до 2 години, разработват избрана от тях тема в японски университет. Досега в тази програма участвали 233 българи. Специализантите от България са изключително способни и мнозина продължават обучението си като докторанти и нерядко след завършването си биват назначени като преподаватели в японски университети или започват работа в местни фирми и компании.

Стипендии за бакалаври
   Българите, които заминават в Япония след завършване на гимназиалното си образование или като студенти от първи или втори курс, преминават едногодишен курс на обучение по японски език, след което постъпват в японски университет за 4-годишен период (за студентите от специалностите медицина, фармация и ветеринарна медицина този период е 6 години). Дипломират се като бакалаври. Тези от студентите, които вече имат познания по японски, както и тези, които желаят да се обучават в университет, където преподаването не се провежда на японски език, имат възможност да постъпят директно в университет, без предварително изучаване на езика. Досега с държавни стипендии по тази програма са заминали 116 души.

Стипендии по японски език и култура
   Едногодишната специализация по японски език и култура е предназначена за редовни студенти и има за цел да подобри езиковите им способности, както и да разшири познанията им за бита и културата на Япония. Основната част от студентите, които кандидатстват по тази програма, изучават японски език в специализираните катедри към СУ "Св. Климент Охридски" и Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". По програмата са специализирали 155 студенти-японисти.

Стипендии и финансиране на чуждестранните студенти
   Чуждестранните студенти в Япония са освободени от учебни такси, като наред с това правителството на Япония поема изцяло пътните им разходи до Япония и обратно, като наред с това им изплаща ежемесечна стипендия (напр. за студентите бакалаври тя е в размер на 117 хил. японски йени). България е на едно от първите места в Европа по брой на студенти, заминали на обучение в Япония.

Брой на българските стипендианти в Япония


Регистрация и участие в конкурсните изпити
   Информация за провежданите в България конкурсни изпити за японски държавни стипендии можете да намерите по-долу:
 
Японски държавни стипендии за специализанти
(регламент за 2023/2024 учебна година)

Японски държавни стипендии - бакалавърска програма
(регламент за 2023/2024 учебна година)