Структура на посолството

2019/1/1
Посланик

Cъветник


    - Политически отдел

    - Икономически отдел

    - Културно-информационен отдел

    - Консулска служба / Отдел по сигурността

    - Административен отдел