Възкачване на трона на император Нарухито и началото на новата епоха Рейва

2019/5/2
Техни Величества императорът и императрицата
На 30 април абдикира император Акихито, а на 1 май принц Нарухито наследи престола. Редом с това започна новата епоха в японското летоброене, наречена „Рейва“ (令和).
На линковете по-долу можете да прочетете словото на Негово величество предходния император - наричан от 1-ви май император емерит, на церемонията по абдикация на 30 април, словото на император Нарухито на коронацията на 1 май, както и словата от двата дни на министър-председателя Абе в ролята му на представител на народа.

Линкове за справка:
Агенция за управление на японския императорски дворец - сайт на японски
宮内庁日本語HP    http://www.kunaicho.go.jp/
Агенция за управление на японския императорски дворец - сайт на английски
宮内庁英語HP     http://www.kunaicho.go.jp/eindex.html
Кабинет на министър-председателя - сайт на японски
首相官邸日本語HP   http://www.kantei.go.jp/ 
Кабинет на министър-председателя - сайт на английски
首相官邸英語HP    http://japan.kantei.go.jp/ 
Слово на Негово величество императора емерит Акихито при церемонията му по абдикация – 30 април 2019 г. (31-ва година от епохата Хейсей)
 
На днешния ден приключвам своята служба като император.
 
Изразявам своята дълбока благодарност за словото на министър-председателя Абе като представител на народа.
 
От възкачването ми на трона преди 30 години до днес имах голямото щастие да служа като император на народа, към който изпитвам силно доверие и дълбоко уважение. Искрено благодаря на народа, че ме прие и ме подкрепяше в качеството ми на символ на държавата.
 
Двамата с императрицата искрено се молим епохата Рейва, която започва от утре, да бъде успешна и да донесе мир и благоденствие както на нашия народ, така и на хората по цял свят.

Today, I am concluding my duties as the Emperor.
I would like to offer my deep gratitude to the words just spoken by Prime Minister Shinzo Abe on behalf of the people of Japan.
Since ascending the throne 30 years ago, I have performed my duties as the Emperor with a deep sense of trust in and respect for the people, and I consider myself most fortunate to have been able to do so. I sincerely thank the people who accepted and supported me in my role as the symbol of the State.
I sincerely wish, together with the Empress, that the Reiwa era, which begins tomorrow, will be a stable and fruitful one, and I pray, with all my heart, for peace and happiness for all the people in Japan and around the world.


Слово на Негово величество император Нарухито след възкачването му на престола – 1 май 2019 г. (1-ва година от епохата Рейва)
 
Следвайки Конституцията на Япония и Закона за императорското семейство, днес наследявам императорския престол.
Приемам тази отговорна позиция с чувство на смирение.
 
Като погледнем назад в миналото, Негово величество императорът емерит, от възкачването си на престола в продължение на 30 години, винаги се стремеше към световен мир и благоденствие на народа. Той работеше усилено върху своята мисия, като беше до хората в радостни и трудни моменти. Бих искал да изразя своето сърдечно уважение и благодарността си към делото на Негово Величество императора, който до абдикацията си служи като символ на японската държава и на единството на народа.
 
С възкачването ми на императорския престол се заклевам, че ще следвам пътя на Негово величество императора емерит, като ще нося в съзнанието си неговото дело и това на всички предишни императори, и ще се стремя да се усъвършенствам в името на народа. Заклевам се, че ще служа, следвайки Конституцията, и ще изпълнявам дълга си като символ на Япония и на единството на японския народ, като винаги ще мисля за хората и ще бъда до тях. Искрено се моля за благоденствието на народа, за развитието на страната ни, както и за световния мир.

I have hereby succeeded to the Throne pursuant to the Constitution of Japan and the Special Measures Law on the Imperial House Law.
When I think about the important responsibility I have assumed, I am filled with a sense of solemnity.
Looking back, His Majesty the Emperor Emeritus, since acceding to the Throne, performed each of his duties in earnest for more than 30 years, while praying for world peace and the happiness of the people, and at all times sharing in the joys and sorrows of the people. He showed profound compassion through his own bearing. I would like to express my heartfelt respect and appreciation of the comportment shown by His Majesty the Emperor Emeritus as the symbol of the State and of the unity of the people of Japan.
In acceding to the Throne, I swear that I will reflect deeply on the course followed by His Majesty the Emperor Emeritus and bear in mind the path trodden by past emperors, and will devote myself to self-improvement. I also swear that I will act according to the Constitution and fulfill my responsibility as the symbol of the State and of the unity of the people of Japan, while always turning my thoughts to the people and standing with them. I sincerely pray for the happiness of the people and the further development of the nation as well as the peace of the world.

 
Н.В. Императорът на акредитивната церемония
Техни Величества императорът и императрицата с принцеса Айко (2017г.)
Техни Величества императорът и императрицата в традиционно облекло на сватбата си (1993 г.)
Императорското семейство на сватбата (1993 г.)