Относно включването на събития под мотото на тройния юбилей в японо-българските двустранни отношения през 2019 г.

    През 2019 г. се отбелязват три важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България, а именно - 110 години от началото на официалните двустранни контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни и 60 години от възстановяването им. По този повод се набират кандидатури за събития, които да бъдат официално включени в юбилейния календар на честванията.
    Кандидатурите за събитията на територията на Република България ще бъдат приемани и разглеждани от Посолството на Япония в София, а тези, които са планирани да се проведат на територията на Япония – от посолството на България в Токио. Юбилейни събития на територията на трета държава са обект на допълнително отделно обсъждане.
    Очакваме да получим много и интересни кандидатури, като регламентът за включване на дадено събитие в юбилейния календар; предимствата, които произтичат от това включване; апликационните документи и процедурата за кандидатстване са подробно описани в точките по-долу.
 
  1. Регламент за включване на събитие в юбилейния календар на честванията през 2019 г.

    По принцип, събитието трябва да се проведе между 1 януари и 31 декември 2019 г. и неговото съдържание да отговаря на изброените по-долу т. (1)-(5). Възможно е да бъдат включени и събития, провеждащи се през втората половина на 2018 г. или първата половина на 2020 г., ако те отговарят на характера на юбилея.

(1) Събитието със своето съдържание допринася за насърчаване на обмена, задълбочаване на взаимното разбирателство и заздравяване на приятелските контакти между Япония и България в широк спектър от сфери като икономика, общество, култура, изкуство, спорт, туризъм и др. (вкл. реализация на обществено полезни дейности от страна на фирми и корпорации, тяхното представяне и др.)
(2) Събитието няма за цел да пропагандира политически и обществени идеи и не нарушава добрия обществен ред
(3) Събитието няма комерсиален характер
(4) Организаторът носи цялата отговорност за разходите, свързани с реализацията на събитието
(5) Събитието се организира в строга съответственост със законодателството на съответната държава и не нарушава чужди права ( вкл. авторски и др.)
 
  1. При включване на събитие в юбилейния календар на честванията през 2019 г.:

(1) Организаторът на подобно събитие има право да използва юбилейното лого върху всички информационни и рекламни материали, които са свързани със събитието (плакати, брошури, интернет страници, табели, транспаранти и др.)
(2) Линк към събитието ще бъде поместен в юбилейния календар на честванията в интернет страницата на посолството.

 
  1. Кандидатстване и процедура на одобрение за включване

(1) Организаторът на събитието е необходимо да кандидатства за включване на събитието в юбилейния календар на честванията най-късно месец и половина преди самото събитие, като подаде по е-мейла на посолството или по пощата следните документи по образец:
  • Апликационен формуляр за включване на събитие под мотото на тройния юбилей в японо-българските двустранни отношения (Приложение 1)
  • Клетвена декларация (Приложение 2)
  • Клетвена декларация относно използването на юбилейното лого (Приложение 3)
  • Информация за кандидатстващата организация (Приложение 4)
  • Бюджет на събитието (Приложение 5)
 
(2) След провеждане на селекция въз основа на изброените по-горе критерии, посолството ще уведоми организатори на събитието за своето решение и в случай на одобрение, ще изпрати по електронна поща юбилейното лого.
 
  1. Забележки

(1) Одобрението за включване на дадено събитие в юбилейния календар на честванията през 2019 г. не предполага предоставяне на финансова помощ от страна на посолството за неговата организация.
(2) Веднъж подадените апликационни документи не се връщат. В случай, че те са Ви необходими по някаква причина, моля предварително да си подготвите копие.
(3) Посолството не предоставя информация за подробности относно хода на селекцията на проектите, както и за причините за евентуалното им неодобрение.
(4) При одобрение, организаторът на събитието е длъжен да предостави за предварително одобрение от посолството информационните и рекламни материали, върху които ще бъде поместено юбилейното лого. Логото не може да се използва за други събития, освен за тези, които са били официално одобрени.
(5) Организаторите не могат да променят съотношението между дължина и ширина на логото, както и неговия дизайн.
(6) Макар и дадено събитие да е включено в юбилейния календар на честванията, цялата отговорност по реализацията му е за сметка на неговия организатор. Дори в случай на включването му в юбилейния календар, Министерството на външните работи на Япония, Министерството на външните работи на Република България, както и Посолство на Япония в София и Посолство на Република България в Токио не носят никаква отговорност за него.
(7) В случай, че след одобряването на дадено събитие, се окаже, че неговото съдържание не съответства на условията за одобрение, може да се стигне до неговото премахване от юбилейния календар на честванията.
(8) В случай, че събитието няма да се състои или пък е на лице голяма промяна в първоначалното му съдържание, организаторът е длъжен веднага да уведоми Посолство на Япония или съответно Посолство на Република България. В зависимост от степента на промяната, е възможно посолството да отмени първоначално даденото одобрение.
(9) След края на събитието организаторът трябва да предостави на посолството отчет за проведеното събитие. Възможно е посолството да публика на своята интернет страница част от съдържанието на предоставения отчет.

 
  1. Адреси и координати за кореспонденция
 
(1) Относно събития на територията на Япония
     Embassy of Bulgaria in Japan
     108-0073 Tokyo, Shibuya-ku, Yoyogi 5-36-3
     tel: +81-3-3465-1021
     FAX:  +81-3-3465-1031
     Email: Embassy.Tokyo@mfa.bg
 
(2) Относно събития на територията на Република България       
     Embassy of Japan in Bulgaria
     14 Lyulyakova Gradina St. 1113 Sofia
     FAX: +359-2-971-1095

      Email:emb-jp-bg@sf.mofa.go.jp