Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Дейност на културно-информационния център
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Български организации свързани с Япония

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Дейност на културно-информационния център

Културно-информационният център към посолството разполага с:
(1) Художествена, научно-популярна и справочна литература, свързана с Япония
(2) Видеокасети за Япония, компакт дискове с японска музика, японска сателитна телевизия JSTV
(3) Информация за обучение в японски университети, отпускане на стипендии и др.
(4) Информационни материали за Япония
(5) Интернет достъп до информация, свързана с Япония
(6) Актуална информация за културнисъбития, организирани от посолството

 

Центърът работи с читатели всеки ден в рамките на посоченото работно време. Книгите, видеокасетите и компакт дисковете могат да се заемат за срок от:
- 2 седмици (за граждани с постоянно местожителство в София)
- 1 месец (за граждани от провинцията)
Ползването на центъра е безплатно, но за регистрацията на читателите всеки път се изисква документ за самоличност.