Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете, че:

  • Документите за виза се подават лично!
  • Формулярът за виза се попълва на компютър или на машина или четливо на ръка с печатни букви, като кандидатът попълва всички графи, без изключение.
  • При необходимост, консулът си запазва правото да изисква допълнителни документи в зависимост от случая.
  • Всички необходими документи следва да бъдат подавани в оригинал (няма да се приемат документи, изпратени по факс, e-mail, както и ксерокопия). По правило, подадените документи няма да бъдат връщани на кандидата. Документи, чието повторно издаване е невъзможно или свързано със сложна бюрократична процедура, следва да бъдат подавани, придружени от ясно тяхно ксерокопие. В този случай оригиналите ще бъдат връщани на кандидата заедно с готовия паспорт.
  • Срокът за обработка на документите и издаването на виза зависи от факта до каква степен е изяснен статуса на кандидата, както и от съпътстващите го обстоятелства. По правило процедурата отнема 3 (три) работни дни, в случай, че цялата необходима документация е налице. В определени случаи е възможно да се наложи документите на кандидата да бъдат препратени към Министерство на външните работи на Япония за становище. Тогава издаването на виза може да отнеме и повече от един месец.
  • Подаването на всички необходими документи не гарантира издаването на виза, дори и в случаите, когато кандидатът има издаден от Япония т.нар. Certificate of Eligibility (“Разрешение за право на пребиваване”).
  • В случай, че на кандидата не бъде издадена виза, Посолство на Япония няма да дава информация относно конкретните причините за отказ, съобразно с вътрешния правилник за работа на Консулски отдел.
  • Получаването на виза за Япония не гарантира допускането на лицето на територията на страната. Имиграционните власти си запазват правото да отказват влизане по собствена преценка .