Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Визи за български граждани
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Визи за български граждани

Краткосрочен престой

Българските граждани, които желаят да посетят Япония с намерение за краткосрочен престой за срок не по-дълъг от 90 последователни дни, не се нуждаят от входна виза, за да пътуват. Освобождаването от визови изисквания, обаче, важи само в случаите, когато става дума за престой, изключващ упражняването на трудова или друг вид платена дейност.

Краткосрочен престой без виза се разрешава на пътуващите, с цел:

- Туризъм, гостуване на приятели/роднини, бизнес срещи, маркетингови проучвания, участие в конференции, участие в спортни турнири/състезания като аматьор-спортисти, или др. подобни дейности

Необходимите документи за пътуване са валиден паспорт и двупосочен самолетен билет, които следва да бъдат представени пред имиграционните власти при пристигане в Япония. Освен тях, властите имат право да поискат от пътуващия да докаже, че разполага с достатъчно налични средства, които да покрият разходите по престоя му в страната, както и да представи документи, потвърждаващи целта на пътуването му (план-програма на пътуването, ваучер за закупен туристически пакет, покана от приятел/роднина и/или др.).

Работа / Дългосрочен престой

Българските граждани, които желаят да посетят Япония с цел работа или дългосрочен престой (обучение, културни дейности, семеен престой и др.), следва да кандидатстват за съответния вид виза.

Подробности относно начина на кандидатстване и необходимите документи можете да намерите съответно в секциите “Работна виза” и “Дългосрочен престой”.

Highly Skilled Foreign Professionals

Внимание!

Българските граждани, притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които пътуват за Япония в качеството си на официални лица и/или за да изпълняват служебни задължения, са освободени от визови изисквания.

За тези, на които им предстои по-дълъг престой, Министерство на външните работи на Япония е изготвило информационен материал, който да улесни пребиваването им в Япония. Вижте го на английски или японски език.

Такса за виза

Всички визи за български граждани са безплатни.