Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Имиграционен контрол
 

Често задавани въпроси

Имиграционен контрол

Нова процедура за имиграционен контрол в Япония:
Изискване за предоставяне на лична информация

Октомври 2007
Бюро “Имиграция”, Министерство на правосъдието

1. Описание накратко
На 24.05.2006 г. бяха обнародвани новите изменения на “Закона за имиграционния контрол и бежанците”, които предстои да влязат в сила, считано от 20.11.2007 г. Измененията в закона имат за цел да създадат рамка за формулирането на конкретни превантивни мерки срещу евентуални терористични действия. Предвижда се, като част от тази нова рамка, при процедурата по имиграционен контрол да бъде събирана и лична идентификационна информация.

Според новата процедура по имиграционен контрол, от чуждестранните граждани, които желаят да влязат на територията на страната, първо ще бъдат снемани отпечатъци от пръстите на ръцете и лицеви снимки и чак след това служителят на имиграционните власти ще преминава към стандартната проверка на документите.

Чуждестранните граждани, които откажат да им бъдат снети отпечатъци и да бъдат фотографирани, съгласно изискванията на новия закон, няма да бъдат допускани на територията на Япония и същите ще бъдат приканени да напуснат страната.

2. За кого се отнася новата процедура
Новата процедура се отнася за всички чуждестранни граждани, които влизат на територията на Япония, с изключение на следните случаи:

(1) Специално постоянно пребиваващи граждани;
(2) Лица под 16 години;
(3) Лица, изпълняващи дейности, които попадат в категорията статут на пребиваване: “Дипломатически” или “Служебен”;
(4) Лица, които влизат в страната по покана на ръководителя на която и да било японска държавна административна организация;
(5) Лица, изрично посочени със заповед на Министерство на правосъдието на Япония, като еквивалентни на (3) или (4).

3. В какво се състои новата процедура за имиграционен контрол
Чуждестранните граждани ще преминават през следната процедура:

1. Лицето, което желае да влезе в Япония, представя задграничния си паспорт на служителя на имиграционните власти
2. Служителят на имиграционните власти му обяснява процедурата, която предстои, след което го приканва да положи показалците на двете си ръце върху цифров четец за снемане на отпечатъци. Четецът снема отпечатъците, които се съхраняват на електромагнитен носител.
3. След което, с камерата, която е прикрепена към горната част на цифровия четец, на лицето се прави и лицева снимка.
4. Служителят на имиграционните власти провежда кратко интервю.
5. Едва след като премине през всички процедури, описани по-горе, лицето, което желае да влезе на територията на Япония, получава обратно задграничния си паспорт от служителя на имиграционните власти.