Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Критерии за издаване на виза
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Критерии за издаване на виза

По правило, японска виза се издава на кандидати, които отговарят на всички изброени по-долу изисквания и за които консулът прецени, че са налице всички необходими основания за това.

(a) Кандидатът притежава валиден паспорт и не е лишен от право на завръщане в страната, чийто гражданин е или където пребивава продължително.
(б) Всички документи, подадени от кандидата, са автентични, пълни и изчерпателни.
(в) Дейностите, с които кандидатът ще се ангажира в Япония, както и статутът и продължителността на престоя му в страната следва да отговарят на изискванията за статут на пребиваване на чужденец (т. нар. "status of residence") и продължителност на престой, постановени в Закона за имиграционния контрол и бежанците (Заповед №319 на кабинета от 1951 г., наричан по-долу накратко “ЗАКОНЪТ”).
(г) Кандидатът не попада в категорията на нито една от точките на член 5, алинея 1 на ЗАКОНА.