Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Такса за виза
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Такса за виза

1. Стандартна такса за виза (в сила от 01.04.2019 г. до 31.03.2020 г.)

Еднократна (single entry) : 45.00 лв
Многократна (multiple entry) : 90.00 лв
Транзитна : 10.00 лв

2. Специални такси за виза (в сила от 01.04.2019 г. до 31.03.2020 г.)

Граждани на Индия Входна виза (general entry) : 12.00 лв
Многократна (multiple entry) : 12.00 лв
Транзитна : 1.00 лв

3. Други (в сила от 01.04.2019 г. до 31.03.2020 г.)

Удължаване на срока на Re-Entry Permit* : 45.00 лв

* Re-Entry Permit – разрешение за повторно влизане, което се издава по отношение на еднократните дългосрочни визи