Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Културна безвъзмездна помощ за България
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Български организации свързани с Япония

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Културна безвъзмездна помощ за България

България с право се гордее със своите богати традиции в областта на културата и образованието, както и със своето ценно културно наследство.
Правителството на Япония активно подпомага дейността на водещи български институции в областта на културата, образованието, опазване на националното културно наследство и др., много от които, поради финансови затруднения, не са в състояние да провеждат пълноценно своята дейност или пък се нуждаят от реставрация и консервация.

От 1991 г. правителството на Япония отпуска безвъзмездна помощ по проекти на български държавни институции в областта на музиката, театралното изкуство, спорта и др. Общата сума, отпусната на България по програмата до момента възлиза приблизително на 14 млн. евро по днешния курс.

Реципиенти по програмите за безвъзмездна помощ в областта на културата досега са били Оркестърът на Софийска филхармония, Националния дворец на културата, Националната опера и балет, Националната художествена галерия, Националния институт за паметници на културата, Националния археологически институт с музей към БАН и много др. Най-мащабният проект беше проучването и консервацията на тракийската гробница край с. Александрово (4 в. пр. Хр.) и изграждането на Музей за тракийско изкуство в Източните Родопи на обща стойност 341 млн. йени. Тържественото откриване на музейния център се състоя на 15 май 2009 г. в присъствието на Техни Императорски Височества Принц и Принцеса Акишино и българския президент Георги Първанов и съпругата му Зорка Първанова.

Японското правителство отпусна безвъзмездна помощ по 10 проекта и в рамките на т. нар. Културна безвъзмездна помощ за НПО и органи на местното самоуправление на обща стойност 345 000 евро, като целта беше да се подпомогнат институции, свързани с популяризирането на японски език и култура в България. Един от проектите беше за изграждане на Културен и образователен център към столичното 18 СОУ „Уилям Гладстон”, завършен през февруари 2008 г. В Центъра вече няколко години се провеждат част от заниманията по японски език, чайна церемония и други извънкласни дейности, свързани с японската култура.
    
През август 2003 г. министърът на външните работи на България Соломон Паси и генералният секретар на ЮНЕСКО Коичи Мацуура подписват споразумение, което предвижда отпускането на 1 млн. щ. д. от Попечителския фонд към ЮНЕСКО за реставрация и консервация на възрожденски къщи в Архитектурен резерват „Старинен Пловдив”. Проектът е успешно финализиран през декември 2008 г.

През 2007 г. България официално стана член на Европейския съюз, което доведе до изваждането на страната от списъка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на държавите-получателки на международна помощ. Това стана повод Япония също да приведе във финален етап програмите, по които отпускаше под различна форма безвъзмездна финансова помощ на България, като беше отчетено положителното икономическо развитие на страната и важният принос на Япония в тази посока.
Вече се окончателно финализирани всички проекти по линия на програмите за отпускане на безвъзмездна помощ в сферата на културата, които бяха в процес на реализация към момента на това решение. Програмата за България приключи.

В бъдеще японската страна ще се радва да поддържа активни връзки на сътрудничество с всички български институции, чиято културна, образователна и спортна дейност е била подпомогната от правителството на Япония през годините.Резултати от програмата на Правителството на Япония за оказване на безвъзмездна помощ в областта на културата

Японска правителствена помощ за развитие (ODA)