Japanese (日本語)
<< Начало | Двустранни отношения | Финансова помощ за България
 

Обща информация

Двустранни посещения на видни ръководители

Финансова помощ за България

Двустранни икономически отношения

Културен обмен


Финансова помощ за България

shien_bourgas shien_kyustendil shien_sumo shien_contract shien_kindergarten

Смяната на режима през 1989г. и последвалите усилия към пазарна икономика, както и включването на държавата в списъка за подкрепа на G24 през юли 1990г. водят до сериозна подкрепа за България от страна на японското правителство. Икономическото сътрудничество осъществено от Япония в България е общо около 90 милиарда йени под формата на заеми, безвъзмездна помощ и техническо сътрудничество и допринася и за развитието на двустранните отношения между Япония и България.

Икономическото сътрудничество на Япония, подпомага запазването на богатите културни традиции в България и насърчава усилията на България към демократизация и преминаване към пазарна икономика..

С влизането в Европейския съюз през януари 2007г. , България се превръща от страна-получател в донор, затова в края на 2008г. представителният офис на JICA в България е затворен, а техническото сътрудничество прекратено. Освен това през 2010г. е прекратена безвъзмездната финансова помощ на местно равнище. В момента от японското икономическо сътрудничество остават само проектите, които са в процес на изпълнение от страна на Българското правителство.


shien_ceremony shien_smolyan shien_contract shien_metro shien_alexandrovo
Снимка: Администрация на президента

Японска правителствена помощ за развитие (ODA) в България