Japanese (日本語)
<< Начало | Външна политика на Япония | Японска правителствена помощ за развитие (ODA) | ODA в България
 

Икономическа помощ

Културна помощ

ODA в България

Икономическо сътрудничество на Япония в България

Смяната на режима през 1989 г. и последвалите усилия към пазарна икономика, както и включването на държавата в списъка за подкрепа на G24 през юли 1990 г. водят до сериозна подкрепа за България от страна на японското правителство.

Икономическото сътрудничество на Япония, освен че насърчава усилията на България към демократизация и преминаване към пазарна икономика, допринася и за развитието на двустранните отношения между Япония и България.

С влизането в Европейския съюз през януари 2007 г. , България се превръща от страна-получател в донор, затова в края на 2008 г. представителният офис на JICA в България беше затворен, а техническото сътрудничество прекратено. Освен това през 2010г. беше прекратена и безвъзмездната финансова помощ на местно равнище за България.

Икономическото сътрудничество осъществено от Япония в България е общо около 90 милиарда йени под формата на заеми, безвъзмездна помощ и техническо сътрудничество. (В допълнение в областта на културата се осъществява сътрудничество чрез програма за културна безвъзмездна помощ).