Japanese (日本語)
<< Начало | Двустранни отношения | Двустранни икономически отношения
 

Обща информация

Двустранни посещения на видни ръководители

Финансова помощ за България

Двустранни икономически отношения

Културен обмен


Двустранни икономически отношения

С присъединяването на България към Европейския съюз икономическото присъствие на Япония е относително слабо в сравнение с това на други държави-членки на ЕС. Въпреки това, въз основа на меморандума за разбирателство и насърчаване на сътрудничеството относно проекти за съвместно изпълнение, предвиден в Протокола от Киото, са реализирани проекти за изграждане на паркове от вятърни генератори. Освен това, активно се осъществяват инвестиции в областта на производството на автомобилни части от различни японски фирми. Също така, икономическите отношения постепенно се задълбочават, например чрез осъществяване на инфраструктурни проекти в сфери като електроенергетика и воден сектор, както и чрез обмен в областта на селскостопанските стоки, например вино.

Като цяло, България има незадоволителна инфраструктура и е географски отдалечена от големите пазари като Германия, Франция и Великобритания. Поради това има тенденция страната да се разглежда като по-малко привлекателна в качеството на инвестиционна дестинация, но трансферът на производствени бази на много компании към страните от Централна и Източна Европа предоставя предимства за България като център за доставка на части и много европейски фирми разширяват присъствието си. В момента са в ход също така и множество инфраструктурни проекти, субсидирани от фондовете на Европейския Съюз. Поради геополитическите предимства на страната се очакват бъдещи инвестиции не само от Европа, но и от Близкия Изток и Русия.

Що се отнася до двустранните търговски отношения, общият търговски обмен между България и Япония намалява значително в началото на демократичния преход. След 2002 г. се наблюдава постепенно увеличение на търговския обмен, като по последни данни през 2014 г. общата търговия възлиза на 19.7 милиарда йени (8.4 милиарда износ и 11.3 милиарда внос от Япония). Япония изнася за България предимно двигатели, селскостопански машини и тежки електрически машини, и внася дрехи, чанти и фармацевтични продукти.

Броят на посещенията на японски граждани в България през 2015 г. е 12362, като от тях 10052 са посещения с цел почивка и ваканция (данни на Националния статистически институт на България).