Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Митнически изисквания
 

Новини

Визи

Имиграционен контрол

Митнически изисквания

Свидетелство за съдимост

Митнически изисквания

По правило, чужденците, които посещават Япония имат право на безмитен внос на използвани вещи за лична употреба (напр. дрехи, тоалетни артикули, професионално оборудване и др.).

При влизане в Япония се допуска безмитен внос и на:

Алкохол
▢ До 3 бутилки от 760ml алкохол.

Тютюневи изделия
▢ До 400 бр. цигари/100 бр. пури/500 г. тютюн или др. вид тютюневи изделия.

Парфюмерия
▢ До две унции парфюм.

Други
▢ За стоки/вещи, различни от горепосочените, вносителят не дължи мито в случай, че общата им пазарна стойност не надвишава 200 000 японски йени.
▢ Всяка стока/вещ, чиято пазарна стойност не надвишава 10 000 японски йени е освободена от мито и се изключва от списъка на внасяните стоки/вещи при калкулиране на сбора от 200 000 японски йени.

Внимание!
Горепосочената информация се помества за улеснение на пътуващите.
Посолство на Япония не носи отговорност при своевременна промяна в митническите изисквания. Най-актуална и подробна информация относно митническите изисквания и ограничения на страната можете да намерите на официалната страница на Японските митнически органи.