Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Свидетелство за съдимост
 

Новини

Визи

Имиграционен контрол

Митнически изисквания

Свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост

Всички кандидати, които желаят да им бъде издадено Свидетелство за съдимост от Япония, следва да минат първо през процедура по снемане на отпечатъци от пръстите на двете ръце в Посолство на Япония. Свидетелството за съдимост се издава от Национална служба “Полиция” в Япония, като процедурата по издаването му отнема приблизително два месеца, от датата на подаване на заявление. Повече информация относно процедурата и необходимите документи, както и формуляри-заявления можете да получите в Консулски отдел на посолството.

Внимание!
(1) За да бъде признато Свидетелството за съдимост за валиден документ, в някои страни има изискване то да бъде снабдено с Апостил от Министерство на външните работи на Япония. Посолството на Япония съветва всеки от кандидатите да се информира предварително дали ще му бъде необходим Апостил и да посочи това изрично при подаването на заявление в Консулския отдел на посолството.
(2) В зависимост от това къде и за какво ще послужи Свидетелството за съдимост, Посолство на Япония си запазва правото да изисква допълнителни документи при кандидатстване.