Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Имиграционен контрол | Често задавани въпроси
 

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Кое налага въвеждането на нова система за имиграционен контрол?
Въпроси & Отговори:

В. С каква цел ми се снемат отпечатъци от пръстите на ръцете и лицева снимка?
О. Събирането на лична идентификационна информация за хората, които посещават Япония (отпечатъци от пръстите на ръцете, лицеви снимки) ще ни даде възможност да идентифицираме лица, за които се смята, че могат представляват риск за сигурността – терористи, лица, които пътуват с подправени чужди паспорти и др. Това от своя страна ще ни помогне при предотвратяването на терористични нападения.

В. Какво да направя, ако не мога да дам отпечатък от показалеца си?
О. Ако не можете да дадете отпечатък от показалеца си, защото, например, този пръст липсва от ръката Ви, тогава ще трябва да дадете отпечатък от друг пръст (редът на пръстите е определен от Министерство на правосъдието). Ако имате подобен проблем, моля да уведомите за него служителя от имиграционните власти.

В. Какво ще стане, ако откажа да дам отпечатъци от пръстите на ръцете си и лицева снимка?
О. Служителят от имиграционните власти, който Ви обслужва, ще се запознае внимателно с Вашия случай и ще прецени дали попадате в някоя от категориите на изключение. В случай, че откажете да предоставите лична идентификационна информация, въпреки че не попадате в никоя от категориите на изключение, ще Ви бъде отказано влизане в Япония ще бъдете приканени да напуснете страната.

В. По какъв начин ще бъде съхранявана и защитена личната информация, която предоставям?
О. Идентификационната информация, която ни предоставяте (отпечатъци от пръстите на ръцете, лицеви снимки) представлява изключително важна лична информация. Като такава, тя ще бъде съхранена и защитена съгласно Закона за защита на личната информация, която се събира от административните органи. Можете да бъдете сигурни, че по отношение на защитата и сигурността на Вашите лични данни, ще бъдат приложени всички необходими мерки.

За допълнителна информация по въпроса можете да се обръщате към:
General Affairs Division, Immigration Bureau, Ministry of Justice
1-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8977
Tel: +81 (0)3-3580-4111
URL: http://www.moj.go.jp/