Japanese (日本語)
<< Начало | Консулски въпроси | Визи | Нова система за регистрация и пребиваване
 

Необходима ли ви е виза, за да посетите Япония?

Визи за български граждани

Основни документи при кандидатстване за виза

Допълнителни документи при кандидатстване за виза

Когато кандидатствате за виза, трябва да знаете...

Критерии за издаване на виза

Такса за виза

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Нова система за регистрация и пребиваване на чужденци в Япония

Считано от 9 юли 2012 г. на територията на Япония започва да функционира обновена система за управление и регистрация на пребиваващите в страната чужденци. Тя ще се прилага по отношение на всички чуждестранни граждани, които пребивават легално в страната за средно-дълъг и дългосрочен период, притежават разрешение за пребиваване на базата на “Закона за имиграционния контрол и бежанците” и не попадат в никоя от следните категории:

 1. Чуждестранни граждани, с разрешение за пребиваване до 3 месеца;
 2. Чуждестранни граждани със статут “Temporary Visitor”;
 3. Чуждестранни граждани със статут “Diplomat” “Official”;
 4. Чуждестранни граждани, приравнени към някоя от горепосочените категории (от 1 до 3) със заповед на Министерство на правосъдието;
 5. Чуждестранни граждани, които притежават специално разрешително за постоянно пребиваване;
 6. Чуждестранни граждани без статут на пребиваване.

С една дума, новата система ще се прилага по отношение на чуждестранните граждани, които пребивават за средно-дълъг и дългосрочен период в качеството си на съпруг/съпруга на японски гражданин, т.нар. „никкей” потомци на японски граждани, както и по отношение на тези със статут на пребиваване “Spouse or Child of Japanese National”, “Long Term Resident” и др.; тези, които имат договор с японски работодател, тези със статут “Engineer”, “Specialist in Humanities/International Services” и др.; също така и по отношение на всички стажанти, студенти и постоянно пребиваващи. Новата система няма да се прилага по отношение на чуждестранни граждани, които посещават Япония краткосрочно или с цел туризъм.

Новата система за управление и регистрация на пребиваващите чужденци стъпва на 4 основни точки:

1. Издаване на карта за пребиваване (Resident Card)

Карта за пребиваване (Resident Card) ще се издава на всички чуждестранни граждани, които пребивават в Япония за средно-дълъг и дългосрочен период и които притежават разрешение за пребиваване, разрешение за промяна в статута на пребиваване и разрешение за удължаване на правото на пребиваване.
Цялата или част от информацията за лицето, съдържаща се в картата за пребиваване ще бъде записана и на вграден в картата микрочип, с цел да бъде избегната фалшификация или нелегитимна промяна на данните.

2. Удължаване на правото на пребиваване до максимум 5 години

С промяна на максималния срок на удължаване на правото на пребиваване на 5 години, продължителността на правото на пребиваване за всеки отделен статут на пребиваване са променя както следва:

 • За работни визи със статут „Engineer”, “Specialist in Humanities/International Services” и др., без “Entertainer” и “Technical Intern Training” – 5 години, 3 години, 1 година, 3 месеца.
 • За студентски визи – 4 години и 3 месеца, 4 години, 3 години и 3 месеца, 3 години, 2 години и 3 месеца, 2 години, 1 година и 3 месеца, 1 година, 6 месеца, 3 месеца.
 • За виси със статут “Spouse or Child of Japanese National” и “Spouse or Child of Permanent Resident” – 5 години, 3 години, 1 година, 6 месеца.

3. Промяна в системата за издаване на разрешение за повторно влизане (Re-Entry Permit)

 • Въвежда се нова система за издаване на разрешение за повторно влизане – Special Re-Entry Permit. Чуждестранни граждани, които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване и които планират да се завърнат в Япония с цел да продължат дейността си в рамките на 1 година от датата на напускане на страната ще бъдат освободени от необходимостта да кандидатстват за издаване на Re-Entry Permit. Тези граждани следва задължително да представят картата си за пребиваване при напускане на страната.

  Чуждестранните граждани, които са напуснали страната на базата на този Special Re-Entry Permit няма да могат да продължат неговата валидност докато са извън страната. Те ще загубят правото си на пребиваване, ако не се завърнат в Япония в рамките на 1 година от датата на напускане на страната.

  Special Re-Entry Permit системата няма да се прилага по отношение на чужденци:
  – Чийто статут на пребиваване е в процес на анулиране;
  – Чието потвърждение за отпътуване е било отменено;
  – Които са получили писмена заповед за задържане;
  – Които са в процес на кандидатстване за статут на бежанец или пребивават в страната със статут “Designated Activities”;
  – Които Министерство на правосъдието е определило като потенциална опасност за националната сигурност на Япония и обществения ред или поради друга причина е преценило, че следва да си извадят Re-Entry Permit, с оглед на ясен контрол на влизането и излизането им от страната.


 • Максималният срок на валидност на стандартния Re-Entry Permit се фиксира на 5 години, вместо настоящите 3 години. Тази мярка влиза в сила с въвеждането на новата система на 9 юли 2012 г.

4. Анулиране на старата система за регистрация на чужденци

С влизането в сила на новата система, старата система за регистрация на чужденци ще бъде анулирана. Старите удостоверения за регистрация (Alien Registration Certificate), издавани по отношение на чуждестранните граждани, които пребивават за средно-дълъг и дългосрочен период ще бъдат еквивалент на картата за пребиваване за определен период от време. Чуждестранните граждани, притежатели на такива удостоверения се приканват да ги запазят докато им бъде издадена карта за пребиваване. Тези удостоверения ще се приемат от японските власти като еквивалент на картите за пребиваване при правните процедури в Регионалните бюра по имиграция и процедурите по регистрация при общинските власти след въвеждане на новата система. Подмяната ще се извършва поетапно или при изрично заявление от страна на лицето пред Регионалните бюра по имиграция.

Периодът, за който старите удостоверения за регистрация ще бъдат еквивалентни на картите за пребиваване след 9 юли 2012 г. зависи от статута на пребиваване и възрастта на лицето. Чуждестранните граждани следва да имат предвид, че този период е възможно да се окаже по-кратък от валидността на удостоверението за регистрация, което в момента притежават.

Permanent Resident
Лица с навършени и над 16 години – до 8 юли 2015 г.
Лица с ненавършени и под 16 години – до 8 юли 2015 г. или до деня на навършване на 16 години, в случай че той се пада преди тази дата

Designated Activities
Лица с навършени и над 16 години – до 8 юли 2015 г. или до деня, в който правото им на пребиваване изтича, в случай че той се пада преди тази дата
Лица с ненавършени и под 16 години – до 8 юли 2015 г., до деня, в който правото им на пребиваване изтича или до деня на навършване на 16 години, в случай че който и да е от тях се пада преди тази дата

Всички останали видове статут на пребиваване
Лица с навършени и над 16 години – до изтичане на разрешения им срок на пребиваване
Лица с ненавършени и под 16 години – до изтичане на разрешения им рок на пребиваване или до деня на навършване на 16 години, в случай че той се пада преди тази дата

Повече информация по въпроса можете да намери в подробните брошури, изготвени от Министерство на правосъдието. На английски език ТУК, а на японски език ТУК.

Подробна информация пък за новата система за регистрация на чужденци, както и за необходимите документи и срокове можете да намерите на сайта на Министерство на вътрешните работи и комуникациите. На английски език ТУК, а на японски език ТУК.