Japanese (日本語)
<< Начало | За посолството | Структура на посолството
 

Приветствие на посланика

Структура на посолството

Консулска служба

Културно-информационен център

Почивни дни на посолството

Структура на посолството

Посланик

Cъветник

  - Политически отдел

  - Икономически отдел

   - Културно-информационен отдел

  - Консулска служба / Отдел по сигурността

  - Административен отдел