Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Японски държавни стипендии | Български стипендианти в Япония
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Български организации свързани с Япония

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Български стипендианти в Япония

Брой на студентите от България, заминали на обучение в Япония с държавни стипендии по програмите на Министерство на образованието на Япония (Монбукагакушо)

Програма/ Година 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Общо
Следдипломна специализация 5 7 9 10 8 8 9 7 9 10 10 10 10 10 10 11 9
(5)
10
(4)
11 11 7 6 8 7 8 226
Едногодишна езикова специализация за студенти по японски език 6 4 7 5 6 7 (1) 3 (1) 3 11 11 2 2 11 7 8 5
(2)
3 (1) 5 (1) 2 4 6 5 12 (1) 7 155
Бакалавърска програма 2 5 8 8 8 8 7 4 6 5 4 12 12 4 4 2 1 4 4 3 2 115
Young Leaders Program                               1 1 1 1 1   5

Общо до момента по всички програми: 501 души


Забележки:
1. Цифрите в скоби показват броя на студентите, заминаващи на обучение в Япония, по препоръка на японски университет.