Japanese (日本語)
<< Начало | Култура и образование | Японски държавни стипендии
 

Дейност на културно-информационния център

Културен календар

Японски държавни стипендии

Програми на Японската фондация

Културна безвъзмездна помощ за България

Български организации свързани с Япония

Нови книги

Информационен бюлетин "Япония"

Японски държавни стипендии

РЕГЛАМЕНТ
НА КОНКУРСА ЗА ЯПОНСКИ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СЛЕДВАНЕ за 2019/20 учебна година


Японското Министерство на образованието отпуска стипендии за следване във висши учебни заведения в японски университети за следните области:


І. СОЦИАЛНИ и ХУМАНИТАРНИ НАУКИ:
Право, Политология, Икономика, Бизнес администрация, Педагогика, Социология, Литература, История, Японски език и др.

ІІ. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ:
ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ А “:
- Математика, Физика, Химия;
- Електроника, Електроинженерство, Информатика;
- Механоинженерство, Корабостроене, Селскостопански машини;
- Гражданско строителство, Архитектура, Ландшафтно инженерство;
- Приложна химия, Химични технологии, Промишлена химия, Текстил;
- ДРУГИ: Металургия, Минно инженерство, Търговско мореплаване, Биотехнологии
ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ Б “:
- Агрономство, Аграрна химия, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Лесовъдство, Хранителна промишленост, Рибовъдство;
- Фармация, Хигиена;
- Биология.
ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ “ В “:
- Медицина, Стоматология.


Продължителността на обучението е 5 години, а за медицина и стоматология – 7, като през първата година се изучава японски език.
Обучението започва през месец АПРИЛ 2019 година.
Стипендията, която отпуска Японското правителство на всеки студент  е в размер на 117 000 йени месечно към 2018 г., като японската страна си запазва правото да коригира посочената сума. Пътните разходи /еднократно за отиване и връщане/ също се поемат от японската страна.Разходите за летищни такси, както и тези за придвижване от японско летище до приемащият университет или общежитие се поемат от студентите. Стипендията може да бъде отказана на лица, които не пристигнат в Япония в посоченото от Министерството на образованието време.На студенти, които не постигнат необходимия успех на изпитите в Япония, могат да бъдат отнети студентските права и отзовани обратно в родината си.
Всички кандидати трябва да получат официално одобрение от японски университети и от японското министерство на образованието/ след успешно приключване на интервюто, което ще се проведе в края на м.юли 2018 год./
Кандидатствалите през 2018 год. ще получат /от Япония/ окончателно одобрение за заминаване в края на месец февруари 2019 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Кандидатите трябва да са български граждани.
2. Да са завършили или да им предстои да завършват средно образование през настоящата /2018 г./ година или да са студенти във ВУЗ, с общ успех от дипломата за средно образование НЕ ПО-НИСЪК ОТ 4.50.
3. Да са РОДЕНИ МЕЖДУ 02.04.1994 год. и  01.04.2002 год.
4. Да са в добро физическо и психическо състояние.
5. Да владеят японски език на ниво, съответстващо минимум на N3 (средно напреднали) или по-високо

НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ:
Военнослужащи или следващи във Висши военни училища, както и ползвалите японска държавна стипендия. В конкурса могат да участват членове на едно и също семейство, като при високи изпитни резултати и двамата могат да получат стипендия при еднакви условия.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО:

● Пълен текст на регламента на програмата на английски език от ТУК.

● MEXT Scholarships for 2019 - Embassy Recommendation от ТУК.

● Documents for Application - Undergraduate Students - Embassy Recommendation от ТУК.

● ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА В БЪЛГАРИЯ:
Изпитите за всички обявени области на науките ще се проведат на 03.06.2018 г. от 9.00
в сградата на УАСГ - София
Изпитът по японски език ще се проведе на 02.06.2018 г. от 10.00 ч.  в сградата на Фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Всички изпити се провеждат по материали, подготвени от Японското Министерство на образованието и са под формата на ТЕСТОВЕ. Тестовете са на български език и всеки тест е с продължителност 60 мин./ 1час/. ТЕСТОВЕТЕ НЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ, ИЗУЧАВАН в БЪЛГАРИЯ.

 ТЕСТОВЕ ОТ ПРЕДХОДНИ  ГОДИНИ МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ НА САЙТА НА ФОНДАЦИЯТА НА АДРЕС: www.cmfnd.org
Съгласно изискванията на Японското министерство на образованието изпитите НЕ СА АНОНИМНИ.

КАНДИДАТИТЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ ПО ГРУПИ:
  • За Социални и хуманитарни науки: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”А”, и ЯПОНСКИ ЕЗИК.
  • За Естествени науки “ А”: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”В”, ФИЗИКА, ХИМИЯ и ЯПОНСКИ ЕЗИК.
  • За Естествени науки “ Б” и “В”: Кандидатите се явяват на изпити по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, МАТЕМАТИКА”В”, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ и ЯПОНСКИ ЕЗИК.


  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ВЪВ ФОНДАЦИЯ “Св.Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ” и в СТРАНИЦАТА на ФОНДАЦИЯТА НА АДРЕС: www.cmfnd.org  на  26.06.2018 г. СЛЕД   14.00 часа.
  На специална среща във Фондацията на 29.06.2018 г. ще бъдат раздадени формуляри и указания за провеждането на интервю.  ЗАБЕЛЕЖКА: Японската страна не предоставя информация за причините за недопускане до интервю, както и и за оценките на недопуснатите.


  СЪБЕСЕДВАНЕ / ИНТЕРВЮ/
  Комисия от представители на посолството на Япония, Министерството на образованието, науката и младежта, Министерството на външните работи и МФ “Св.Св.Кирил и Методий” ще проведе събеседване с допуснатите кандидати в края на м. юли 2018 г., като точната дата на интервюто ще бъде съобщена допълнително.


  РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

  от 07.05.2018 г. до 25.05.2018 г. вкл.
  в МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, ул.” Васил Априлов “ № 3
  тел. 02/846 5324, e-mail:marta@cmfnd.org (г-жа Марта Илиева)

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  - формуляр за регистрация, който можете да изтеглите от (ТУК)
  - ксерокопие от дипломата за завършено средно образование на български език /не е необходима нотариална заверка/;
  - тези, които нямат издадена диплома към момента на регистрация, представят справка от училището за 9, 10 и 11 клас;
  - лична карта за удостоверяване на гражданство и възраст;

  Не е задължително регистрацията да се извърши лично.
  Регистрацията може да се извърши и по електронна пощa на адрес: marta@cmfnd.org


  Допълнителна информация за конкурса можете да получите в централата на МФ”Св.Св. Кирил и Методий” в София – ул.”В.Априлов” № 3 всеки ден от 14 до 16 часа, тел. 02/846 5324, в информационните центрове на фондацията в страната, както и на адрес: www.cmfnd.org


  ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА: НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ КОНКУРСА ВСЕКИ ОТ КАНДИДАТИТЕ САМ СЕ ОСВЕДОМЯВА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ.

  Японската страна си запазва правото на изменения по Регламента, като своевременно уведоми кандидатите за настъпилите промени.