Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
09.08.2007
Церемония по подписване на договори за дарение на четири проекта в областта на здравеопазването
На 19.07.2007, извънредният и пълномощен посланик на Япония в Република България Н. Пр. Г-н Коичиро Фукуи, подписа договорите за дарение на четири проекта по линия на програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище, за японската 2007 фискална година. Церемонията се проведе в резиденцията на посланика, в присъствието на представители на организациите-бенефициенти и медии. Помощта по тази програма, отпусната от японското правителство за социално-уязвимите слоеве в България до момента, включително с настоящите проекти, надвишава 240 296 716 йени (равностойността на 2 112 429 щ.д.) за общо 57 проекта.

1) Проект за реконструкция на областен диспансер за психични заболявания, гр. Добрич (32 645 евро)
Средствата се даряват за ремонт на женското и мъжкото отделение и санитарните помещения в Областен диспансер за психични заболявания, гр. Добрич.
Бенефициент: Областен диспансер за психични заболявания, гр. Добрич, обл. Добрич

2) Проект за подобряване на възможностите за ранна диагностика на онкологични заболявания в Национален онкологичен медицински център, гр. София (26 288 евро)
Средствата се даряват за закупуване на медицинска апаратура за подобряване на възможностите за ранна диагностика на онкологични заболявания в Национален онкологичен медицински център, гр. София
Бенефициент: Национален онкологичен медицински център, гр. София

3) Проект за закупуване на диагностична апаратура за Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести, гр. Роман (37 176 евро)
Средствата се даряват за закупуване на многофункционален ултразвуков диагностичен апарат за Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести, гр. Роман
Бенефициент: Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести, гр. Роман, обл. Враца

4) Проект за закупуване на апаратура за поддържане на жизненото състояние за секцията по детска хирургия към Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н. И. Пирогов” (39 878 евро)
Средствата се даряват за закупуване на апаратура за поддържане на жизненото състояние за секцията по детска хирургия към Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н. И. Пирогов”
Бенефициент: МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, гр. София