Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
07.02.2008
Н. Пр. посланик Такеда подписа с г-жа Лебанова, директор на ОДЗ “Радост 4” в гр. Смолян, договор за отпускане на средства за реновиране на ОДЗ “Радост 4” по линия на програмата за отпускане на безвъзмездна помощ на японското правителство.

На церемонията, която се проведе на 7 февруари 2008 г. в официалната резиденция на посланика присъстваха г-жа Лебанова, която представи реципиента на дарението, както и ръководителят на офиса на  JICA за България г-н Комори.

По линия на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и на  Японските доброволци за задгранично сътрудничество (JOCV) от няколко години в детска градина “Радост 4” в гр. Смолян се изпращат японски доброволци. Те се грижат за децата,  запознават ги с японската култура, като ги учат как да поздравяват на японски, как да изработват оригами и др. Това е причината  ОДЗ “Радост 4” да има дълбоки връзки с Япония. Настоящият проект е за подмяна на дограмата на част от вратите и прозорците и ремонт на санитарните помещения в детската градина и е на стойност 35 534 евро. Очаква се неговата реализация да доведе до подобряване на образователната среда в детското заведение.

Чрез Програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище, стартирала в България през 1998 г., правителството на Япония е отпуснало дарение на 60 проекта в областта на образованието, здравеопазването и подпомагането на социално слабите слоеве от обществото, като с настоящия проект, общата сума по даренията надхвърля 255 млн. 800 хил. йени или 174 000 евро.