Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
13.11.2008
Проведе се Церемония по подписването на договори за дарение по проекти по ‘Програма на Правителството на Япония за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище’ за ремонт на санитарни помещения в ОУ ‘Отец Писий’ в гр. Видин и 18 СОУ ‘Уилям Гладстон’ в София

След решение на Японското правителство да отпусне безвъзмездна помощ за осъществяването на два проекта на местно равнище в ОУ ‘Отец Писий’ в гр. Видин и 18 СОУ ‘Уилям Гладстон’ в София (на стойност съответно 40054 и 40250 евро – за ремонт на санитарно хигиенни съоръжения), на 05.11.2008г. в официалната резиденция на посланника се проведе церемония по подписване на договорите за дарение. От страна на получателите, договорите бяха подписани от директорите на двете училища, г-н Герасимов и г-жа Стойчева.
И двете училища се отличават с повече от век история и традиции, но санитарните помещения в сградите им са силно износени и повредени. Очаква се, че чрез изпълнението на двата проекта, учениците ще могат да се радват на една по-безопасна и хигиенична средана обучение, както и на много повече уют в училищата.
На церемонията Н.Пр. Посланник Такеда каза: ‘(Една от характерните особености на тази програма е, че) отпуснатите средства дават видим резултат в рамките на съвсем кратък срок от време. А и именно през следващата 2009-та година ще отбележим 50-годишнината от подновяването на дипломатическите взаимоотношения между България и Япония и смятам, че приключването на двата проекта именно през тази знаменателна година има своя дълбок смисъл за здравата връзка между двете държави’
Освен това, още една характерна особеност на програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище на правителството на Япония е, че Посолството на Япония има възможността да отпуска средства директно на крайния получател на помощта. Такива получатели са органи на местното управление, образователни учреждения, болници и др. и това прави програмата един особено ценен механизъм, осигуряващ на японският народ да изрази пряко и достъпно добронамереността си към българския. До момента, по горепосочената програма, Правителството на Япония е отпуснало на България помощ в размер на 1.8 млн. евро за 65 проекта.