Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
19.12.2008
Подписване на договори за дарение по проекти на Специализирана болница за белодробни заболявания – гр. Сливен, ОУ “Алеко Константинов” гр. Пловдив и Дом за деца лишени от родителска грижа “Хисарлъка” гр. Кюстендил

Правителството на Япония взе решение да отпусне средства по проектите за обновяване сградата на СБАЛББ Сливен (на стойност 36 722 евро); вътрешен ремонт на ОУ ‘Алеко Константинов’ гр. Пловдив (на стойност 48 580 евро) и за подобряване условията на живот в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в Кюстендил(на стойност 40 487 евро) в рамките на  Програмата за безвъзмездно подпомагане на проекти на местно равнище.

На 18 декември 2008 г. в резиденцията на японския посланик бе проведена цЦеремония по подписване на договори за дарение между Н. Пр. г-н Такеда и представителите на организациите – получателки, а именно Д-р Димитрова, директор на СБАЛББ Сливен, г-жа Букович – Александрова, директор на ОУ “Алеко Константинов”, гр. Пловдив и г-н Паунов, кмет на община Кюстендил.

 Очаква се ремонтът на СБАЛББ Сливен да допринесе за подобряване, хигиенизация и повишаване безопасността на средата за оказване на болнична помощ. ОУ “Алеко Константинов” – Пловдив, което през следващата година ще отбележи 100-годишнината от своето създаване, ще предложи на учениците една по-хигиенична образователна среда. Повече уют ще имат и възпитаниците на Дома за деца лишени от родителска грижа ‘Хисарлъка’ в гр. Кюстендил.

На церемонията Н. Пр. Г-н Такеда сподели увереността си, че приключването на тези проекти, планирано за юбилейната 2009 година, през която ще отбележим 50-годишнината от възстановяването на двустранните дипломатически отношения между България и Япония, е още една стъпка към заздравяването на връзките между двете страни.

След подписването на договорите за настоящите три проекта, общият брой на проектите, финансирани от Правителството на Япония по програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище възлиза на 68, а стойността им – на около 314 200 000 японски йени (2.5 милиона евро).