Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
26.01.2007
Япония подпомага социални проекти
На 23.01.2007 г., извънредният и пълномощен посланик на Япония в Република България г-н Коичиро Фукуи, подписа договорите за дарение на 7 проекта за финансовата 2006 г., по линия на Програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище на Правителството на Япония. Церемонията се състоя в резиденцията на японския посланик в присъствието на представители на организациите бенефициенти и медии. Помощта по тази програма, отпусната от японското правителство за социално-уязвимите слоеве в България до момента, включително и с настоящите проекти, надвишава 213 224 125 йени (равностойността на 1 358 115 евро) за общо 51 проекта.

1) Проект за реконструкция на ОДЗ № 1 в гр. Неделино (29 630 евро)
Средствата се отпускат за цялостен ремонт на сградата и на санитарните помещения на ОДЗ № 1 в гр. Неделино.
Бенефициент: ОДЗ № 1, гр. Неделино

2) Проект за реконструкция на ОДЗ № 2 в гр. Неделино (28 366 евро)
Дарението е по проект за реконструкция на покрива на сградата на ОДЗ № 2 в гр. Неделино.
Бенефициент: ОДЗ № 2, гр. Неделино

3) Проект за закупуване на сметосъбираща техника в с. Челопеч (35 807 евро)
На община Челопеч се даряват средства за закупуване на сметосъбираща машина.
Бенефициент: Община Челопеч

4) Проект за закупуване на брайлов принтер за Национално читалище на слепите “Луи Брайл” (30 500 евро)
Средствата се отпускат на Националното читалище на слепите за закупуване на високоскоростен брайлов принтер.
Бенефициент: Национално читалище на слепите

5) Проект за доставка на респиратор и прикреватни монитори за Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград (40 390 евро)
Средствата се даряват за закупуване и доставка на респиратор и прикреватни монитори за МБАЛ – Асеновград.
Бенефициент: МБАЛ – Асеновград

6) Проект за ремонт на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с. Бърдарски Геран
Отпуснатите средства ще се използват за вътрешен ремонт на съществуваща вече сграда, за нуждите на дома.
Бенефициент: Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, с. Бърдарски Геран, община Бяла Слатина

7) Проект за ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания и социален патронаж в с. Ясна поляна
Дарението е за ремонт на Дома за възрастни с физически увреждания и социален патронаж в с. Ясна поляна
Бенефициент: Дом за възрастни с физически увреждания, с Ясна поляна, община Приморско