Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
13.03.2007
Изграждане на Японско-български център за образователен и културен обмен
На 27 февруари в 18 СОУ “Уилям Гладстон” в София японският посланик Н. Пр. Коичиро Фукуи и директорката г-жа Величка Стойчева, директор на 18 СОУ, подписаха договори за отпускане на финансови средства от правителството на Япония за изграждането на „Японско-български център за образователен и културен обмен” към училището. Проектът е на стойност 70 312 евро (около 140 хил. лв.) и включва ремонт на прилежаща сграда, част от цялостния архитектурен ансамбъл на училището, изграждането на нови класни стаи, медиатека, конферентна зала и зала за чайна церемония, както и закупуване на татами, чайни съдове и прибори. Осъществявава се в рамките на японската правителствена програма за отпускане на безвъзмездна помощ в областта на културата и спорта на неправителствени организации и местни структури.
През 1992 г. в 18 СОУ започва преподаването на японски език, с което 18 СОУ се превръща в първото училище в Европа, въвело обучението по японски език като задължителен предмет в учебната програма на средните училища. От 2005 г. в 18 СОУ японски език вече може да се изучава и от първи клас. В момента 98 ученици от първи и втори клас и 129 ученици от гимназиалния курс изучават японски език, чайна церемония, стратегическата игра го и др. аспекти на японската култура.
С разрастването на мащабите на японското езиково обучение и с цел да се предложи една по-добра учебна среда с повече възможности за директен контакт с японския език и култура, правителството на Япония взе решение да отпусне финансови средства на 18 СОУ за изграждането на „Японско-български център за образователен и културен обмен” въз основа на проект, разработен от училището.