Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
06.04.2007
Церемония по приключване на Проект за ремонт на МБАЛ-Кубрат от фискалната 2004г. по Програмата за безвъ...
На 27.03.2007г., в гр. Кубрат, Н.Пр. Извънредният и пълномощен посланик на Япония в република България г-н Коичиро Фукуи присъства на церемонията по приключване на Проект за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение � Кубрат, осъществен по Програмата за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище за фискалната 2004г. Церемонията се проведе в присъствието на много гости, сред които бяха г-н Халилов, кмет на община Кубрат, г-н Анастасов, областен управител на област Разград, представителите на органите на местно самоуправление, на организацията-бенефициент, на медиите и др.
МБАЛ-Кубрат е едно от общо трите болнични заведения в област Разград. Болницата е единствена на територията на община Кубрат, чието население възлиза на 31 200 души. Покривната конструкция не е била ремонтирана от откриването на заведението през 1974г., а амортизацията е довела до възникването на течове, породени орт дъжд и сняг, които са причинили щети във вътрешността на сградата.
След като беше уведомено за тези обстоятелства, в отговор на молбата за отпускане на безъзмездна помощ по Програмата, Посолство на Япония реши да дари необходимите за ремонта средства. Реновираната по проекта сграда се използа целесъобразно и ефективно, което дава възможност на населението на община Кубрат да получава по-адекватно и комфортно медицинско обслуждане. Наред с това, Посолство на Япония се надява проектът да допринесе за подобряването на условията за лечение и социалната среда в областта.


Описание на проекта: Ремонт на покривната конструкция (включително и канализацията), с площ 1530 кв.м., на сградата на МБАЛ-Кубрат
Стойност на дарението: 35 955 щ.д.
Бенефициент: МБАЛ-Кубрат