Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
21.08.2008
Япония дари животоспасяваща апаратура на Секцията по детска хирургия към МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”

  На 20 август 2008 г. Посланик Такеда посети Секцията по детска хирургия към МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” и присъства на церемонията по финализирането на проект за дарение на животоспасяваща апаратура, по линия на Програмата за отпускане на безвъзмездна помощ на проекти на местно равнище. През изминалата година посолството на Япония отпусна на Секцията по детска хирургия дарение в размер на 39 878 евро, предназначено за закупуването и инсталирането на медицинска апаратура като кувьози и ресусцитатори и др.

С реализацията на проекта се очаква нивото на здравно обслужване да се подобри значително, като се намали процента на детската смъртност при новородените, а също и болница с национално значение, каквато е МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, да повиши още повече функционалните си възможности.

В речта си Посланик Такеда отбеляза, че е щастлив от това, че церемонията по приключването на проекта се провежда в навечерието на юбилейната 2009 г., когато ще се отбележат 50 години от възстановяването на японо-българските дипломатически отношения и изрази надеждата си, че проектът ще бъде възприет като още едно доказателство за добрите контакти между двете държави.