Japanese (日本語)
<< Начало | Новини | 2006г.~2009г.
 

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2006г.~2009г.

news title
13.11.2008
Посланик Такеда присъства на церемонията по закриване на дейността на JICA в България

На 30 октомври 2008 г., посланикът на Япония Цунехару Такеда присъства на церемонията по закриване на дейността на представителството на JICA в България. На тържеството, което премина в изключетилно задушевна атмосфера присъстващите от българска страна изтъкнаха резултатите от техническото сътрудничество предоставено на JICA и многократно подчертаха високата си оценка за резултатите от дейността й в България.
От българска страна на тържеството присъстваха заместник министърът на външните работи Радион Попов, заместник министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева, представители на държавната администрация, парламентаристи, ръководители на организациите-реципиенти на помощта, на институциити, обект на техническото сътрудничество и на дейността на японските доброволци,  членове на Асоциацията на завършилите курсовете по линия на JICA, представители на медиите. Сред общо 250 души в залата, тук бяха и изнъвредният и пълномощен посланик на Япония в Република  България Цунехару Такеда и вице-президентът на JICA в Япония г-н Накацуга.  
Независимо, че представителството на JICA в страната ще прекрати голяма част от дейността си, посолството на Япония ще продължи своите усилия за диверсификация на пътищата за сътрудничество и разширяване на потенциала на японо-българския обмен в широк кръг сфери.

В приветствието си изнъвредният и пълномощен посланик на Япония в Република  България г-н Цунехару Такеда подчерта:
1/„През последните две десетилетия от българския преход, по линия на JICA правителството на Япония подкрепи социалното и икономическо развитие на България, а също и усилията на българското правителство към демокрация и пазарна икономика. Помощта възлиза на обща стойност 770 милиона Евро. В рамките на техническото сътрудничество голям брой български специалисти преминаха курсове на обучение в различни сфери, организирани от JICA в Япония. Трудно е да преброим японските експерти и доброволци, изпратени в подкрепа на дейността на държавните и местни организации у Вас. Конкретни проекти от съществено значение и проучвателни мисии в ключови сектори в България бяха реализирани с техническата помощ на JICA.”
2/ „Общото в икономическата структура на България и Япония е, че и двете страни изпитват недостиг на природни ресурси и развитието на човешкия фактор е от ключово значение за икономически прогрес. След войната правителството на Япония предвидливо насочи  вниманието си върху образованието и развитието на човешките ресурси като дългосрочна стратегия и база за изграждането на една просперираща страна. Усилията бяха възнаградени постепенно чрез способни учени, инженери, учители, стопански ръководители, държавни администратори, новите строители на модерна Япония, които изиграха съществена роля за развитието на страната в наши дни. „
3/”За правителството на Япония бе чест чрез дейността на JICA да предаде знания и ноу-хау за развитието на човешкия ресурс и подобряването на административния капацитет на нашите български партньори в различни сектори. Надявам се като използват максимално знанията, придобити от JICA, те да работят упорито за намиране на точното място на българската икономика в Европа и на световния пазар. „
4/ „Сега когато България е редовен член на Европейския съюз и вече не е в списъка на страните – реципиенти на организацията за икономическо сътрудничество и развитие, голява част от дейността на JICA ще бъде преустановена, а офисът на JICA ще бъде закрит в края на март 2009 година. Дори и след това Япония ще продължи да отпуска безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище в хуманитарната и социална сфера, а по линия на заемите за задгранично развитие ще финансира вече договорени проекти като „Проектът за удължаване на софийското метро” и „Новия проект за развитие на контейнерните терминали на пристанища Варна и Бургас”.”Посланикът  обяви, че по взаимна договореност между двете страни, японското правителство ще продължи да изпраща доброволци по нова схема като преподаватели по японски език и инструктури в областта на културата и спорта.
5/ Посланикът потвърди своята убеденост, че дори и след закриването на дейността на JICA, двустранните връзки ще преминат от отношения „ донор-реципиент” в отношения на равноправни пратньори, което ще позволи на двете страни да се изправят пред предизвикателството и работят заедно по съвместни проекти на икономическата помощ за трети страни.
6/ „Следващата година Япония и България ще отбележат 50-годишнината от възстановяването на двустранните дипломатически отношения. По случай този забележителен юбилей, посолстото на Япония в България ще продължи усилията си за диверсификация на пътищата за сътрудничество като разширява възможнстите за обмен в широк кръг области.”
7/ В края на своето приветствие посланик Такеда изказа дълбока  признателност и уважение към българското правителство и всички български партньори на всички равнища за техните изключителни усилия и съдействие през дългите години от дейността на JICA в България и благодари на ръководството и служителите на JICA за техния съществен принос за социално-икономическото развитие на България и японо-българските отношения.